Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Aktualności
Tagged:  •    •  
Image: 
payupamazon2.jpg

ZSP otrzymuje doniesienia od bardzo wielu pracowników zatrudnionych w magazynach Amazon, którzy nie otrzymali wynagrodzeń za szkolenia BHP, oraz za okres postojowego. Szkolenie BHP musi zostać przeprowadzone po rozpoczęciu pracy na umowę i pracownicy powinni otrzymać wynagrodzenie za czas spędzony na szkoleniu. Jednak wielu pracowników nie otrzymało za ten czas wynagrodzenia. Dotyczy to pracowników zatrudnionych w agencjach Randstad, Adecco i Manpower, a także niektórych pracowników zatrudnionych bezpośrednio w Amazonie. Zgodnie z Kodeksem Pracy, szkolenia BHP mają miejsce w czasie pracy, a więc muszą być opłacone. Mówi o tym Art. 237(3) § 3 Kodeksu pracy.

Ponadto, Amazon nie dostarczył pracownikom pracy przez pewien okres po rozpoczęciu umowy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, mimo że pracownicy byli gotowi do podjęcia pracy. To oznacza, że powinni oni otrzymać wynagrodzenie z tytułu tzw. „postojowego” (Art. 81 Kodeksu pracy). Wynagrodzenie za ten okres powinno wynosić przynajmniej 60% zwykłego wynagrodzenia i nie może być mniejsze niż wynagrodzenie minimalne!

Domagamy się wypłaty tych pieniędzy należnych pracownikom! Wynagrodzenia mają zostać wypłacone wszystkim pracownikom, a nie tylko tym, którzy to zauważyli! Dość oszustw w agencjach Amazona!

Związek Syndykalistów Polski działający w Amazonie zamierza informować pracowników o przysługujących im prawach i domagać się ich przestrzegania.

ZSP w Amazonie

Pobierz ulotkę: http://zsp.net.pl/amazon-ulotka

Tagged:  •  
Image: 
orangessalamcca.jpg

W dniach 12-18 stycznia 2015 r. odbędzie się międzynarodowy dzień solidarności z pracownikami Arvato-Qualytel w Hiszpanii. Nasi koledzy ze związku CNT Salamanca działają w tej firmie na rzecz stałego i bezpośredniego zatrudnienia przez tego pracodawcę. Niestety, 2 osoby już zostały „zwolnione przez nieprzedłużenie kontraktu”. Jak wiadomo, bardzo łatwo pozbyć się związkowców lub innych pracowników kiedy nie mają umów na czas nieokreślony. Tym bardziej, jeśli wciąż pracują na krótkich kontraktach. Wtedy można po prostu nie przedłużyć umowy i twierdzić, że to nie jest to samo, co zwolnienie i że nie stanowi to represji wobec związkowców. Nic dziwnego, że trudno się organizować, kiedy wielu pracowników ma umowy śmieciowe.

Pracownicy Arvato-Qualytel obsługują call center w Salamance, a ich głownym klientom jest Orange. Wszyscy nasi koledzy pracują w obsłudze klienta Orange. Pracują poprzez Arvato-Qualytel, ale byli zatrudnieni przez agencje Adecco i Randstad. Ich zdaniem, taki układ służy temu, by uniknąć zapewnienia lepszych warunków pracy, które przysługiwałyby im, gdyby Arvato-Qualytel zatrudniło ich bezpośrednio.

Tagged:  •  
Image: 
catsssss.jpg

W dniu 30 grudnia, Związek Syndykalistów Polski - Sekcja Wielobranżowa Warszawa zorganizowała pikietę pod biurem agencji Adecco w Warszawie. Wiązało się to z powstałymi zaległościami w płatnościach dla pracowników pracujących w magazynach Amazon w Sadach pod Poznaniem. Jak napisał do ZSP rzecznik Adecco:

"W wyniku analizy przesłanych przez Związek Syndykalistów Polski dokumentów dwóch Pań, okazało się, że nie otrzymały one zapłaty za tzw. okres postojowy tj. od szkolenia BHP do faktycznego rozpoczęcia pracy. W dniu dzisiejszym tj. 30 grudnia do obu Pań zostaną wysłane przelewy z naliczoną sumą tego wynagrodzenia, o czym informuję w imieniu mojego Klienta."

Agencja Adecco dotrzymała słowa i w dniu dzisiejszym zostały wykonane przelewy o łącznej wartości ponad 2 tys. zł. Jak się dowiadujemy, w ubiegłym tygodniu sześć osób pracujących w Amazon w Bielanach Wrocławskich, które też zgłosiły się do Związku Syndykalistów Polski, otrzymało kolejne kilka tysięcy złotych zaległych wynagrodzeń.

Niestety tego samego nie można powiedzieć o agencji Manpower, która zaprzeczyła, by istniały nieprawidłowości i pozostawiła w okresie świątecznym pracowników bez pieniędzy, których się domagali.

Tagged:  •  

Zmiany po 10,5 godzin, jedna bezpłatna 30 minutowa przerwa na posiłek. Ledwo wystarcza nam czasu, by dotrzeć do stołówki i już szybko musimy wracać do pracy. Nie wspominając o tym, że jedzenie w stołówce jest często nieświeże. Połowę czasu w miesiącu pracujemy w nocy, od 18:30 do 5:00 rano. W drodze do pracy spędzamy ponad godzinę. Fizycznie nie jesteśmy w stanie przystosować się do zmieniających się pór pracy i brak nam czasu na przebywanie z naszymi rodzinami. Tę pracę traktujemy jako coś tymczasowego, aż uda nam się znaleźć coś lepszego. Prawie w każdej innej pracy są lepsze warunki.

Praca w magazynach jest stresująca i jesteśmy cały czas monitorowani. To ciężka fizyczna praca. Już po kilku godzinach jesteśmy wyczerpani. Nie możemy zrobić sobie przerwy, by nasze nogi mogły odpocząć. Po powrocie do domu, padamy z nóg.

Mimo iż ciężko pracujemy w nocy, a nawet w niedzielę, nie otrzymujemy dodatkowej zapłaty. Pracownicy w Sadach otrzymują wyższe wynagrodzenia niż pracownicy w Bielanach Wrocławskich, wykonując tą samą pracę.

W niektórych krajach, w których też funkcjonuje Amazon, pracownicy otrzymują więcej pieniędzy za zmianę nocną i mają dwie płatne przerwy 15 minutowe. Ale nie w Polsce.

Wielu naszych kolegów mówi to samo: wydawało im się, że dzięki dodatkowej pracy i nadgodzinom, otrzymają dodatkową zapłatę za pracę na zmianie nocnej. Czują się oszukani przez agencje, które ich rekrutowały. Nikt tak naprawdę nie powiedział nam, jak ta praca będzie rzeczywiście wyglądać. Gdyby tak było, niektórzy z nas by się na nią nie zdecydowali. Inni nie mieli wyjścia.

Tagged:  •  
Image: 
manpowersml.jpg

Od kiedy firma Amazon rozpoczęła działalność w Polsce, istniały problemy z płatnościami za pracę w magazynach w Sadach i Bielanach Wrocławskich. Otrzymywaliśmy od pracowników informacje o spóźnionych i niepełnych wypłatach. Wielu z nich próbowało kontaktować się z agencjami Manpower i Adecco, ale bez rezultatu.

Związek Syndykalistów Polski zaczął działać w Amazonie, zbierając informacje i zachęcając innych pracowników do informowania o nieprawidłowościach. Ponieważ niektórzy pracownicy mieli kontrakty podpisane z warszawskim biurem agencji Manpower, zwołaliśmy tam pikietę. Dzień przed pikietą, pracownicy agencji Manpower skontaktowali się z naszym związkiem. Tego samego dnia, jeden z pracowników poinformował nas, że otrzymał w całości zaległe wynagrodzenie. Podczas pikiety, delegat ZSP spotkał się z przedstawicielami Manpowera, którzy zgodzili się omówić sytuację pozostałych pracowników, którzy czują się poszkodowani przez agencję. W wyniku kwestii formalnych, dalsze spotkania z przedstawicielami agencji nastąpią po Świętach. Mamy nadzieję, że wtedy roszczenia pracowników zostaną zaspokojone. Zamierzamy również odwiedzić agencję Adecco w analogicznej sprawie. Liczymy na to, że nasze problemy zostaną szybko rozwiązane.

Pracownicy pracujący w Amazon narzekają na to, iż nikt nie wytłumaczył im prawidłowo warunków pracy w magazynach. Nasz związek będzie się domagać, by agencje poświęcały tym sprawom więcej uwagi i zamierzamy rozpocząć kampanię informacyjną skierowaną do pracowników, którzy zamierzają podjąć pracę w Amazon.

Tagged:  •  

W wyniku interwencji Związku Syndykalistów Polski, nasz kolega Adam otrzymał 1,5 tygodnia temu zaległe wynagrodzenie za październik w wysokości 1300 zł w Restauracji Cucina w Płońsku. Adamowi gratulujemy odwagi w walce o swoje prawa, a właścicielowi gratulujemy powrotu na prostą ścieżkę.

Tagged:  •  
Image: 
amazon.jpg

Do Związku Syndykalistów Polski wstąpiło kilku pracowników, którzy byli zatrudnieni w centrum dystrybucyjnym Amazona w Sadach pod Poznaniem. Pracowali za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej Manpower. Jak nam mówią, agencja spóźnia się już od listopada z wypłatą. Według doniesień pracowników, agencja zalega im duże kwoty i ciągle przekłada termin wypłaty.

Ponieważ wiemy, że nie są to odosobnione przypadki, ZSP zbiera informacje o pracownikach Amazon i agencji Manpower, w celu podjęcia działań przeciwko zgłaszanym nam nadużyciom. Wszelkie informacje prosimy wysyłać na adres: info@zsp.net.pl

Tagged:  •  
Image: 
magda.jpg

Dziś w sądzie w Bydgoszczy zakończył się proces o wypłatę za nadgodziny z powództwa członkini ZSP, Magdy Psikus. Pozwanym była sieć supermarketów Dino. W wyniku procesu, Dino będzie musiało zapłacić jej wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych za okres październik 2012 r. - lipiec 2013 r.

Godnym uwagi jest to, że kwota, którą zapłaci Dino jest wyższa, niż kwota podana początkowo w powództwie. Łącznie, Dino zapłaci Magdzie około 2,5 tys. zł. Część tej kwoty została już wypłacona dobrowolnie w trakcie trwania procesu (był to też wynik licznych zgłoszeń ZSP do Państwowej Inspekcji Pracy, która nakazała wypłatę wynagrodzeń Magdzie i wielu innym pracownikom).

Na początku roku, pracodawca dokonał kilkunastu wypłat byłym pracownikom Dino w Barcinie na kwotę około 2 tys. zł. Byli pracownicy marketów w Kujawsko-Pomorskim i Opolskim otrzymali w ubiegłych miesiącach łącznie około 2 tys. zł. Jak widać, pracownicy mogą walczyć o uznanie pełnej kwoty, która jest dużo wyższa niż to, co zostało wypłacone dobrowolnie przez Dino.

Kampania prowadzona przeciw Dino przez Związek Syndykalistów Polski pokazała, że walka o swoje prawa zawsze popłaca. Jasne stało się również to, że żółte związki działające w markecie nie chronią interesów pracowników. ZSP stanowi dla nich skuteczną alternatywę.

O kolejnych sprawach o wypłatę za nadgodziny będziemy informować na bieżąco. Już dziś do ZSP zgłosiły się kolejne poszkodowane osoby.

Image: 
strajkbel.JPG

Sprzątaczki i kuchenkowe ze szpitala wojewódzkiego w Bełchatowie osiągnęły przełomowe zwycięstwo i odzyskały długoterminowe umowy o pracę. Ponad sto osób otrzymało umowy o pracę na okres 2 lat, czyli na okres trwania kontraktu szpitala z zewnętrzną firmą Delfa. Spośród tej liczby, 43 pracownic należy do Związku Syndykalistów Polski - sekcja Pracowników Ziemi Łódzkiej. Grupa kobiet, która założyła sekcję ZSP wywalczyła wcześniej po wielomiesięcznych protestach zatrudnienie przez zewnętrzną firmę, które weszła jako nowy podmiot na teren szpitala. Kobiety odmówiły zatrudnienia się na umowach śmieciowych i od początku domagały się umów o pracę. Dzięki akcji strajkowej wreszcie osiągnęły swój cel.

Walka pracownic Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie rozpoczeła się pod koniec kwietnia. Pracownice zostały pozbawione pracy w wyniku wątpliwych działań firm "Naprzód" i "Dozorbud" które wadliwie przekazały umowy o pracę w ramach umowy na podwykonawstwo ze szpitalem. W wyniku zamieszania przez wiele miesięcy nie wiadomo było kto jest pracodawcą kobiet. Zamiast nich, zatrudniono inne pracownice na umowach śmieciowych. Od tego czasu, kobiety przeprowadziły wiele protestów, domagając się przywrócenia na normalnych umowach o pracę. Pracownice przyłączyły się do Związku Syndykalistów Polski i zorganizowaliśmy demonstracje w Łodzi pod Urzędem Marszałkowskim, oraz siedzibą spółdzielni "Naprzód". Następnie demonstracje ZSP odbyły się także w Warszawie, pod Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Pracy oraz pod Sejmem. Wysłano też setki petycji, faksów i maili z kraju i zagranicy. Akcję solidarnościową zorganizowała także sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników - Priama Akcia - pod ambasadą polską w Bratysławie.

Pracownice były od początku do końca solidarne i to jest kluczem do ich zwycięstwa. W lipcu sprzątaczki i kuchenkowe rozpoczęły ponownie pracę w szpitalu. Zostały przyjęte przez nowego podwykonawcę, firmę Delfa z Warszawy na umowach o pracę. Jednak z powodu niejasności z przetargiem nie wiadomo było czy firma utrzyma się w szpitalu i czy umowy zostaną przedłużone z końcem listopada. W dniu 3 listopada b.r. pracownice w liczbie około 130 osób odmówiły przystąpienia do pracy. Powodem były rażące naruszenia ze strony pracodawcy, w tym zmuszanie do pracy w wymiarze nawet 200 godzin miesięcznie pracownic z orzeczeniem o niepełnosprawności, niedostateczna ilość zatrudnionego personelu sprzątającego, co uniemożliwiało praktycznie utrzymywanie higienicznych standardów w szpitalu. Czarę goryczy przelało zwalnianie przez nową firmę członkiń związku.

Strajk całkowicie sparaliżował szpital. Trwał 13 godzin i zakończył się podpisaniem żądań pracownic przez pracodawcę. Jednym z warunków było nie wyciąganie konsekwencji dyscyplinarnych wobec biorących udział w strajku. W ciągu ostatnich dni, pracodawca podpisał z pracownicami umowy o pracę na okres 2 lat.

Tagged:  •  

W październiku b.r., Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu zakończyła swój raport na temat kontroli warunków pracy w marketach Dino Polska SA. Kontrola została przeprowadzona na wniosek związkowców ze Związku Syndykalistów Polski, w związku z bierną i ugodową postawą zakładówki "Solidarności".

Poznański PIP przeprowadził kontrole w marketach w Lądku Zdroju, Nowej Rudzie, Złotym Stoku, oraz Witkowie. W trakcie kontroli potwierdziły się zarzuty ZSP dotyczące m.in. braku wypłaty wszystkim pracownikom dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dokonywania bezpodstawnych potrąceń z wynagrodzenia, oraz braku wypłaty pracownikom premii pomimo faktu jej naliczenia.

PIP dopatrzyła się ponadto, iż pracodawca nie zawsze udzielał pracownikom urlopu wypoczynkowego, którego co najmniej jedna część trwałaby nie mniej niż 14 dni kalendarzowych. Wśród innych wykroczeń wykryto nieterminowe przeprowadzanie szkoleń BHP, brak wydania pracownikom imiennych zezwoleń do obsługi wózków, nie wykazywanie na listach obecności faktycznych dni pracy pracowników.

Inspekcja potwierdziła również inne zgłaszane przez ZSP problemy, m.in. związane z nieotrzymywaniem przez pracowników innego dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym, oraz zatrudnianiem pracowników dwukrotnie w tej samej dobie roboczej w równoważnym czasie pracy. Pracodawca też nie zawsze potwierdzał pracownikom na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy, oraz jej warunków w dniu rozpoczęcia pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy wydała pracodawcy nakaz usunięcia wykrytych nieprawidłowości.

Subskrybuj zawartość