SPRAWA
PROTESTY
THE CASE
PROTESTS
KONTAKT

WAVE OF INTERNATIONAL PROTESTS AGAINST LIONBRIDGE

Lionbridge - dość łamania praw pracowniczych!

Nie ma zgody na nieuzasadnione zwolnienia związkowców!

4 lipca przed Sądem Pracy odbędzie się rozprawa Jakuba G. przeciwko korporacji Lionbridge o bezprawne zwolnienie działacza związkowego pod pozorem rzekomego "ujawnienia poufnych informacji" i "działania na szkodę pracodawcy". Zarzuty są całkowicie zmyślone, a zwolnienie związkowca nastąpiło bardzo krótko po ujawnieniu istnienia związku zawodowego w spółce Lionbridge. Działania pracodawcy mają znamiona represji ruchu pracowniczego.

Firma Lionbridge, podobnie jak wiele innych firm w Polsce, próbuje się pozbyć działaczy związkowych wykorzystując przeciwko nim sfabrykowane zarzuty. "Ujawnienie tajemnicy firmy" jest jednym z najczęściej stosowanych chwytów.

Łamanie praw pracowniczych nie pozostanie bez odzewu! Pikiety pod biurami Lionbridge na całym świecie odbędą się w lipcu.

Sprawa sądowa przeciwko Lionbridge odbędzie się 4 lipca o godz. 9:45 w Sali 513 w Sądzie Rejonowym VII Wydział Pracy przy ul. Marszałkowskiej 82.

Pikieta pod warszawskim biurem Lionbridge przy ul. Jutrzenki 183 (koło Ronda Dudajewa) odbędzie się 4 lipca o godz. 16:30

Solidarność naszą bronią!

O SPRAWIE

Lionbridge jest wielonarodową korporacją i ma biura na wielu kontynentach, w Europie, USA, Indiach i Chinach. W grudniu 2007 w firmie powstała komisja zakładowa Krajowej Federacji Pracowników, nowego, legalnie działającego związku zawodowego, opartego na zasadach demokracji bezpośredniej. Pod koniec stycznia istnienie związku i nazwiska jego przedstawicieli zostały ogłoszone dyrekcji.

Niedługo potem, dnia 12 lutego 2008, Jakub G., przedstawiciel związku imiennie wskazany uchwałą związku jako osoba wyznaczona do kontaktów z pracodawcą, został zwolniony dyscyplinarnie, pomimo iż jego stosunek pracy był chroniony na podstawie Ustawy o Związkach Zawodowych.

Oficjalnym powodem zwolnienia miało być „ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa”, „przekazywanie dokumentów wewnętrznych poza firmę”, „działanie na szkodę pracodawcy przez przekazywanie na stronach internetowych nieprawdziwych informacji”. Pracodawca przypisał Jakubowi G. autorstwo artykułu opublikowanego w internecie, zawierającego powtórzenie informacji ogólnie dostępnych (również na stronach internetowych samej spółki Lionbridge).

Zarząd spółki Lionbridge wystosował do związku zawodowego działającego na terenie firmy pismo z prośbą o zgodę na rozwiązanie umowy z przedstawicielem związku. Związek odpowiedział niezwłocznie dając odpowiedź odmowną, ze względu na brak jakichkolwiek dowodów, które uzasadniałyby zwolnienie dyscyplinarne przedstawiciela związku. Jednak zarząd spółki nie ustosunkował się do tego pisma i wręczył Jakubowi G. rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia podpisane przez prezesa spółki.

W przewidzianym w ustawie terminie, Jakub G. złożył pozew do Sądu Pracy przeciwko swojemu byłemu pracodawcy, domagając się przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach i wypłacenia wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy. W pozwie powołuje się na Art. 32 Ustawy o Związkach Zawodowych, który uniemożliwia pracodawcy rozwiązanie umowy z przedstawicielem związku bez zgody związku oraz na fakt, że nie dopuścił się czynów zarzucanych przez pracodawcę.

WIĘCEJ:

 

O firmie:

http://cia.bzzz.net/lionbridge_globalizacja_niskich_plac

http://www.lionbridge.com/lionbridge.htm

O sprawie:


www.trybuna-robotnicza.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2495&Itemid=5

http://pracownik.net.pl/chroniony_zwiazkowiec_zwolniony

cia.bzzz.net/cia/prawa_pracownicze?from=135

http://translatorsassociation.ie/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,64/Itemid,16

www.labornet.org/cgi-bin/ib/cgi-bin/ib.cgi?action=read&id=177

www.ainfos.ca/ca/ainfos09894.html

www.fau.org/artikel/art_080305-233345

fau-duesseldorf.org/nachrichten/slowakei-direkte-aktion-bei-lionbridge-in-zilina-pa-iaa

www.csaf.cz/spravy.php?sprava=1139

www.lottadiclasse.org/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=27

newsclick.mobbing-gegner.de/tag/news/

anarchosyndikalismus.org/international/slowakei/lionbridge/index.html

 

PROTESTY

POLSKA

4 lipca o godz. 16:30

ul. Jutrzenki 183 (koło Ronda Dudajewa)

IRLANDIA

4 lipca o godz. 13:00

3 West Pier Business Campus Dun Laoghaire

Więcej wkrótce!

 

ABOUT THE CASE

Union rep Jakub G. was fired shortly after the announcement that a trade union was formed in the Warsaw office of Lionbridge. The company accused him of revealing corporate secrets and being the author an article published on the internet, since they maintain that "only he" had access to the information in it. But all of the information was taken off the internet and even disclosed by the company itself. Apparently, having no real reason to fire him, they concocted a ridiculous case.

More about the case can be found here:

http://translatorsassociation.ie/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,64/Itemid,16

www.labornet.org/cgi-bin/ib/cgi-bin/ib.cgi?action=read&id=177

The offensive article:

http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=7293

OTHER LANGUAGES:

www.ainfos.ca/ca/ainfos09894.html

www.fau.org/artikel/art_080305-233345

fau-duesseldorf.org/nachrichten/slowakei-direkte-aktion-bei-lionbridge-in-zilina-pa-iaa

www.csaf.cz/spravy.php?sprava=1139

www.lottadiclasse.org/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=27

newsclick.mobbing-gegner.de/tag/news/

anarchosyndikalismus.org/international/slowakei/lionbridge/index.html

http://cia.bzzz.net/lionbridge_globalizacja_niskich_plac

www.trybuna-robotnicza.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2495&Itemid=5

http://pracownik.net.pl/chroniony_zwiazkowiec_zwolniony

cia.bzzz.net/cia/prawa_pracownicze?from=135

 

PROTESTS

POLSKA

4 lipca o godz. 16:30

ul. Jutrzenki 183 (koło Ronda Dudajewa)

IRELAND

4 July at 1PM

3 West Pier Business Campus Dun Laoghaire


MORE TO FOLLOW!

 

AKCJA ORGANIZOWANA PRZEZ ZWIĄZEK SYNDYKALISTÓW POLSKI