Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Polo Market
Tagged:  •  
Image: 
wygrana-polo.jpg

W dniu 5 lipca sąd w Inowrocławiu umorzył sprawę karną wytoczoną przez POLOmarket przeciw działaczom Związku Syndykalistów Polski. Aktywiści byli oskarżeni o "wtargnięcie" na teren biura supermarketu POLOmarket w Giebni w województwie Kujawsko-Pomorskim.

Za pretekst do sprawy przeciw ósemce oskarżonych posłużyła zeszłoroczna wizyta w głównej siedzibie POLOmarketu w Giebni. Ta wizyta została umówiona z kierownictwem przedsiębiorstwa i dotyczyła niesłusznego zwolnienia jednej z pracownic.

Negocjacje, które miały miejsce w Giebni doprowadziły ostatecznie do podpisania w dniu 15 marca 2017 r. porozumienia między byłym pracodawcą a pracownicą. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Tagged:  •  
Image: 
dosc-wyzysku-small.jpg

POLOmarket stara się poddać represjom byłych pracowników walczących o zaległe wynagrodzenia.

W dniu 8 marca odbył się pierwszy proces karny ósemki oskarżonych przez POLOmarket (tzw. sprawa POLO8). W odwecie za zorganizowanie protestów przeciw złym warunkom pracy w sieci supermarketów POLOmarket zarzucono im zmyślone wykroczenia. Prawniczka supermarketu przedstawiła jako "dowód w sprawie" informację na temat dalszych protestów planowanych przeciwko sieci. Protesty zostały zalegalizowane, ale w oczach pani prawnik najwyraźniej są przestępstwem, a nakłanianie pracowników do upominania się o swoje prawa jest rzekomo naruszeniem tajemnych kodeksów znanych tylko prawnikom POLO.

Tagged:  •  
Image: 
POLOmarket.-Protest-w-sprawie-warunkow-pracy-2.jpg

El 18 de febrero de 2017, el primero en lo que serían muchas protestas se llevó a cabo frente a Polomarket en Bydgoszcz. En el transcurso del año, la cadena de supermercados fue presionada para cambiar sus prácticas. La respuesta de la empresa ha sido intentos repetidos de criminalizar a los trabajadores.

Tiempo extra no pagado. Firmas falsificadas en hojas de tiempo. Negar a los trabajadores una pausa. Violaciones de salud y seguridad. Los trabajadores de diferentes supermercados de Polomarket en Polonia tienen reclamaciones similares. Cuando los trabajadores y ex trabajadores de Bydgoszcz comenzaron la campaña hace un año, la cadena inmediatamente afirmó que quería resolver los problemas. En cambio, inició un caso criminal contra uno de los trabajadores y ha estado tratando de disuadir a otros con numerosos intentos de hacer que personas sean acusadas de cargos sin sentido, como bloquear el tráfico en su estacionamiento. La represión no funciona y cada vez salen más trabajadores para exponer los problemas en el mercado.

Al principio, la cadena decidió pagar una indemnización a una mujer que había sido despedida injustamente. Esta fue una victoria concreta para la acción directa. Sin embargo, el sindicato estaba luchando por algo más que esto: el fin de las horas extras no pagadas y los pagos a aquellos que habían sido obligados a trabajar sin compensación. El derecho a descansos y vacaciones. Todas estas cosas están garantizadas en la ley laboral. Sin embargo, algunas cadenas de supermercados hacen trampas donde pueden, con la esperanza de que los trabajadores tengan miedo de levantar la voz o de organizarse.

Cosas similares sucedieron unos años antes, cuando los trabajadores decidieron organizarse en los supermercados Dino. La cadena también se vio obligada a realizar mejoras luego de que sus prácticas salieran a la luz. Ahora los trabajadores decidieron organizarse en Polo.

A medida que avanzaba la campaña, salieron a la luz muchas cosas. Como Polo había intentado reprimir a uno de los trabajadores al denunciar una calumnia criminal, los trabajadores han tenido que defender lo que dijeron en el tribunal, donde otros han venido a decir la verdad sobre las condiciones de trabajo. Además, las inspecciones laborales en numerosos lugares han confirmado el lado de los trabajadores de la historia.

Cada mes, más trabajadores deciden tomar medidas contra el supermercado. Varios ya han ganado pagos de horas extras.

El conjunto de ZSP se enorgullece de que los trabajadores no se hayan rendido, a pesar del tiempo difícil que enfrentan. Creemos que pueden tomarse como un ejemplo de enfrentarse a los jefes intimidantes, una práctica que es demasiado común, especialmente contra los trabajadores en el extremo inferior de la escala salarial. También se debe mencionar que muchos de los trabajadores son personas con discapacidades, una categoría de trabajadores particularmente explotada en este país. Una y otra vez, estos trabajadores se han organizado en ZSP y han demostrado que tienen derechos y los defenderán.

¡Solidaridad con los trabajadores!
¡No a la explotación!
¡Polo paga lo que debes!

Tagged:  •  
Image: 
pololarg.jpg

On February 18, 2017, the first in what would be many protests was held in front of Polomarket in Bydgoszcz. Over the course of the year, the supermarket chain has come under pressure to clean up its act. The firm's response has been repeated attempts to criminalize the protesters.

Unpaid overtime. Falsified signatures on time sheets. Denying workers breaks. Health and safety violations. Workers from different Polomarket supermarkets around Poland have all come with similar claims. When workers and former workers in Bydgoszcz started the campaign one year ago today, the chain immediately claimed it wanted to resolve the problems. Instead, it initiated a criminal case against one of the workers and has been trying to dissuade other protesters with numerous attempts to get people charged with nonsense charges such as blocking the traffic in their parking lot. The repression isn't working and more and more workers are coming out to expose the problems in the market.

Tagged:  •    •  
Image: 
polomarketwro.png

On January 21, a picket was held in front of PoloMarket in Wroclaw. This is the latest in the campaign in defense of workers from the supermarket chain which has lasted for almost one year. 5 workers have already received compensation for unpaid overtime and one for unfair dismissal, but the company still is trying to repress protesters, including with criminal cases. Another 12 workers have cases in court. ZSP has organized a few dozen protests across the county over the past year.

Among the demands of the workers is payment of overtime, no more threats of firing workers and an end of the repressive measures of the firm towards members of the union. One criminal case against a now former employee for supposedly damaging the reputation of the company has been going on for months and the company keeps pressuring the police to bring charges against other members of the union, who are subjected to numerous interrogations.

While Polo has been engaged in repression against union activists and other workers, the pressure has also been on them to clean up their act. There are reports that the situation is improving regarding the evidence of working hours, that workers who were once denied breaks and getting them and that the company stopped forcing workers to buy products past the expiry date so as to avoid losses.

On the other hand, more and more workers have come forward to reveal various incidents of abuse at the market.

ZSP is interested in achieving better working conditions in supermarkets and small groceries around the country and encouraging workers to organize.

Tagged:  •    •  
Image: 
polo_wroclaw.jpg

W niedzielę 21 stycznia we Wrocławiu odbyła się pikieta solidarnościowa pod sklepem sieci POLO Market.

Podczas akcji rozdawaliśmy ulotki, rozmawialiśmy z klientami i przechodniami o warunkach pracy. Niektórzy z przechodniów byli w stanie nawet potwierdzić nasze zarzuty wobec sieci powołując się na znajomych, którzy pracowali w sklepie przy Budziszyńskiej.

Obecne postulaty pracowników oraz byłych pracowników to m.in.

  • Wypłacenie zaległych nadgodzin (obecnie 12 pracowników upomina się o nadgodziny, wciąż zgłaszają się nowi)
  • Zaprzestanie zastraszania pracowników zwolnieniami (absurdem jest to, że jednocześnie wiszą ogłoszenia o pracę)
  • Zaprzestanie represji wobec pracowników za upominanie się o swoją godność i za zrzeszanie się w Związku Syndykalistów Polski
  • Wycofanie bezpodstawnego pozwu przeciwko jednemu z byłych pracowników, to próba zniechęcenia do dalszych działań

Dzięki determinacji i samoorganizacji obecnych oraz byłych pracowników i pracownic udało się odzyskać zaległości w wynagrodzeniach dla 5 osób, oraz wywalczyć poprawę warunków pracy na zakładzie, a w tym między innymi;

  • Pracownicy donoszą, że ewidencja nadgodzin poprawia się
  • Przerwy na dziale mięsnym zaczynają obowiązywać - już nie trzeba spożywać kanapek w chłodni
  • Dzięki pikietom oraz kontrolom PIP pracownicy nie muszą wykupywać już przeterminowanych produktów
Tagged:  •    •  
Image: 
polo_bel.png

Od wielu miesięcy trwa kampania na rzecz poprawy warunków pracy w sieci Polomarket i zapłaty za nierozliczone nadgodziny. Związek Syndykalistów Polski już zorganizował kilkadziesiąt protestów pod marketami należącymi do sieci na terenie całego kraju. Pracownicy i byli pracownicy tej sieci z Bełchatowa skontaktowali się z nami, gdyż również oni chcą doprowadzić do rozwiązania tej patologicznej sytuacji.

W Bełchatowie występowało wiele problemów potwierdzonych w innych miastach: nie ewidencjowanie pełnego wymiaru czasu pracy w nadgodzinach, problemy z urlopami dla wielu pracowników, fikcyjne szkolenia BHP (czyli brak niektórych szkoleń i fałszowanie świadectw odbycia szkoleń), czy brak odzieży ochronnej. Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła te nieprawidłowości w innych miastach, co pokazuje, że łamanie praw pracowniczych nie jest pojedynczym przypadkiem w tej sieci, ale jest problemem systemowym Polomarketu.

Na pikiecie pod sklepem na ul. Wojska Polskiego stawili się pracownicy tego sklepu, którzy mają dość wyzysku i zamierzają podjąć dalsze działania. Pikietę wspierali także członkowie ZSP, w tym przedstawiciele ZSP Polo oraz lokalni aktywiści z Bełchatowa. Druga pikieta odbyła się pod sklepem Polomarketu na ul. 1 maja, gdzie też poruszono problemy występujące w sieci. Poparcie przechodniów i klientów było dość znaczne i życzono im powodzenia.

Sprawy sądowe przeciw Polo trwają. Kolejna ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Związek zamierza kontynuować protesty, szczególnie w okresie przedświątecznym i zachęcać ludzi do organizowania się przeciw łamaniu praw pracowniczych.

Tagged:  •  
Image: 
polo-zadowoleni.jpg

W dniu 28 września w Bydgoszczy odbył się kolejny z procesów wytoczonych przez byłych pracowników POLOmarketu swojemu byłemu pracodawcy.

Sprawa dotyczyła m.in. wypłaty wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny, odszkodowania za brak możliwości korzystania z przerw, zwrotu kosztów za przewożenie towarów prywatnymi samochodami, oraz odszkodowania za konieczność wykupu przeterminowanych towarów przez pracowników.

Postępowanie w sprawie dwóch byłych pracowników zakończyło się bardzo szybko ugodą, z której pracownicy są bardzo zadowoleni. Sądzimy, że dużą rolę odegrało dołączenie do akt protokołów z Prokuratury, które potwierdzały słuszność zarzutów o fałszowaniu podpisów w ewidencji czasu pracy. Jesteśmy zadowoleni z takiego obrotu sprawy, gdyż pokazuje to, że roszczenia pracowników nie były bezpodstawne i że warto było walczyć.

To nie koniec spraw pracowników wytoczonych przeciw POLOmarketowi. W przyszłym tygodniu w Grudziądzu odbędą się kolejne rozprawy byłych pracownic z marketu w Unisławiu. Planowane są także kolejne działania medialne i pikiety, aż do pozytywnego rozwiązania wszystkich spraw byłych pracowników.

Tagged:  •  

Od 20 czerwca do chwili obecnej instytucje państwowe, takie jak Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowa Inspekcja Handlowa, Główny Inspektorat Sanitarny, Obwodowy Urząd Miar i Główny Urząd Miar przeprowadzają kontrole we wszystkich sklepach sieci POLOmarket.

Wbrew zapewnieniom prezesa POLOmarketu wygłoszonych na konferencjach prasowych, z których wynikało, że w sklepach POLOmarket nie ma żadnych nieprawidłowości i nie są łamane prawa pracownicze (w szczególności prawa osób niepełnosprawnych), pierwsze raporty pokontrolne, które spływają do związku ZSP POLO wykazały wiele nieprawidłowości. Raporty obejmują kontrole przeprowadzone dotychczas w 35 sklepach na terenie całego kraju.

Tagged:  •  
Image: 
polomarket.jpg

W związku z informacjami jakie udziela sieć POLOmarket mediom odnośnie rzekomego braku kontaktu z naszej strony, postanowiliśmy opublikować w tej sprawie nasze stanowisko.

Gdy w dniu 15 marca nasi Pełnomocnicy spotkali się z Prezesem Zarządu Panem Michałem Seńczukiem, ustalono kanał kontaktowy w sprawie pracowników, z którymi nie zostało jeszcze podpisane porozumienie. Niestety nikt do tej pory się z nami nie skontaktował za pomocą ustalonego kanału.

W odpowiedzi na otrzymane przez nas pisma z dnia 25 maja 2017 r. i wcześniejsze informujemy iż jesteśmy gotowi na podjęcie negocjacji oraz rozwiązanie sporu.

Subskrybuj zawartość