Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Co robimy?

Związek Syndykalistów Polski dąży do realizacji swoich celów zajmując się sprawami pracowniczymi, które z różnych względów nie są przedmiotem zainteresowania związków zawodowych głównego nurtu.

O naszych działaniach możesz poczytać w rubryce Aktualności.

Pomagamy pracownikom tymczasowym, których nie chronią umowy o pracę, którzy nie są podmiotem dla Państwowej Inspekcji Pracy i którzy znikąd nie mogą liczyć na pomoc.

Nasza taktyka polega na połączeniu działań medialnych, pikiet i działań prawnych. Naszym atutem jest sieć współpracy międzynarodowej, dzięki czemu jesteśmy w stanie skutecznie naciskać na międzynarodowe firmy.

Mamy na koncie rozwiązanie wielu spraw pracowniczych, które wydawały się beznadziejne (zaległe wynagrodzenia, niewywiązywanie się pracodawców z obowiązków wobec pracowników w przypadku choroby, itp.) Dzięki współpracy międzynarodowej, wielokrotnie byliśmy w stanie pomóc pracownikom pracującym zagranicą.

Wielu członków Związku Syndykalistów Polski angażuje się też w działania organizacji broniących praw lokatorów.

Naszym celem nie jest tylko i wyłącznie pomoc w indywidualnych sprawach, ale też pokazanie pracownikom i lokatorom, że wspólne działanie w obronie swoich praw może przynieść skutek i stać się zaczątkiem realnych zmian społecznych.