Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Aktualności
Tagged:  •  
Image: 
schaffa-wygrana.jpg

W dniu 3 grudnia b.r. Sąd Rejonowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie byłej pracownicy sklepu obuwniczego Schaffa Shoes. Sąd uznał roszczenie o ekwiwalent urlopowy, zapłatę za nadgodziny i odszkodowanie za bezprawne zwolnienie z pracy.

Pracownica została zwolniona pod pretekstem "kradzieży", która nigdy nie miała miejsca. Sąd uznał, zgodnie ze stanowiskiem Związku Syndykalistów Polski, w którym działa powódka, że incydent był prowokacją zastosowaną przez pracodawcę. Jak zeznała, zwolnienie było w rzeczywistości spowodowane upominaniem się o prawa pracownicze.

Byli pracownicy Schaffa Shoes działają od 2018 r. w Związku Syndykalistów Polski w celu odzyskania należnych im pieniędzy. Pod sklepami w Al. Ken i na bazarku na Kabatach odbyły się pikiety organizowane przez ZSP.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Tagged:  •  
Image: 
Screenshot_20191121_220821_com.facebook.katana.jpg

W dniu 16 listopada 2019 r. w Bydgoszczy miał miejsce protest Związku Syndykalistów Polski - pracownic i pracowników Hostelu24 przy ul. Lelewela 35a.

Protestujący domagali się wypłaty zaległych wynagrodzeń. Pensje niektórych byłych pracowników nie zostały wypłacone nawet od 2013 r.!

Hostel24 wykorzystuje sieć spółek na które są podpisywane umowy, z których część jest w stanie upadłości. Dlatego nawet mimo sądowych nakazów zapłaty trudno jest pracownikom odzyskać wynagrodzenie. Państwowa Inspekcja Pracy nie stanęła na wysokości zadania i nie pomogła rozwiązać tego problemu, powołując się na fakt istnienia umów cywilno-prawnych. Z tego powodu Hostel24 działa w poczuciu całkowitego braku odpowiedzialności za należne pracownikom wypłaty.

Związek Syndykalistów Polski nagłośnił sprawę w mediach lokalnych i zapowiada kontynuowanie protestu do momentu zapłaty wynagrodzeń.

Tagged:  •  
Image: 
zbyszek.jpg

W styczniu 2018 r. pisaliśmy o tym, że władze Poczty Polskiej dyscyplinarnie zwolniły kolejnego pracownika zaangażowanego w walkę o prawa pracownicze. Chodziło Zbigniewa Trochimiaka, listonosza z Wrocławia.

Pisaliśmy o tym tutaj.

W Rzekomym powodem wręczenia dyscyplinarki była „utrata zaufania” Poczty Polskiej względem pracownika. Zbyszek brał udział w protestach we Wrocławiu, nie zgadzał się z panującymi warunkami pracy na urzędzie pocztowym oraz obnażał publicznie niewygodną prawdę o warunkach pracy i płacy w Poczcie Polskiej. Pracował jako listonosz od 36 lat.

W dniu 20 listopada przed Sądem we Wrocławiu zapadł wyrok, w którym orzeczono o przywróceniu Zbigniewa do pracy i anulowaniu zwolnienia dyscyplinarnego oraz o wypłacie odszkodowania (kwota pięciocyfrowa). Wszelkie koszta procesu poniesie Poczta Polska.

Zbigniew jest jednym z listonoszy represjonowanych za organizację protestów przez Pocztę Polską, obok Klaudiusza Wieczorka i Rafała Czerskiego. Wszyscy trzej byli i są wspierani przez Związek Syndykalistów Polski.

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Tagged:  •  
Image: 
chile-soli-small.jpg

ZSP - ZW Warszawa pragnie wyrazić swoją solidarność z klasą pracującą w Chile, która wyszła masowo na ulice. W Chile, jak w wielu innych krajach na świecie, klasa pracująca odczuwa na codzień efekty kapitalistycznych stosunków społecznych i powiedziała dosyć. Gdy ludzie wychodzą masowo na ulice, instytucje państwa starają się pacyfykować protesty, ale czasem protestujący nie poddają się i angażują otwarcie w walkę z władzami. W takiej sytuacji odpieranie ataków wymaga dobrej organizacji. Ale także potrzeba codziennej pracy, samoorganizacji i pomocy wzajemnej, które posłużą budowie innego społeczeństwa, opartego na zasadach wolnościowych i społecznej równości.

My także dążymy do stworzenia takiego społeczeństwa, bez hierarchii ekonomicznej jak i społecznej. Życzymy naszym kolegom i koleżankom w Chile powodzenia w walce i samoorganizacji. Kapitalizm oraz państwo są naszymi wspólnymi wrogami, niezależnie od tego gdzie mieszkamy. Przeciw represjom oraz polityce nędzy, solidarność jest naszą bronią!

ZSP - Związek Wielobranżowy Warszawa

Tagged:  •    •  

W Bydgoszczy powstała w ramach Związku Syndykalistów Polski grupa byłych pracownic hotelu Hostel24 Bed & Breakfast, który mieści się przy ul. Lelewela. Pracownice zamierzają walczyć o wypłatę zaległych wynagrodzeń, których nie otrzymały za pracę w hotelu.

Każda z nich ma do odzyskania kwotę około 1100 - 1400 zł. Pracodawca, firma 2.4.6 sp. z o.o. nic nie robi sobie z wezwań do zapłaty, a nawet z sądowych nakazów zapłaty. Kolejne osoby są traktowane w taki sam sposób.

Z tego też względu pracownice postanowiły działać z ZSP, by bardziej energicznie walczyć o należne im pieniądze.

Tagged:

Od kilku lat z ZSP kontaktują się pracownicy z całej Polski, którzy borykają się z problemem niewypłacania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych należnych zasiłków z powodu nieotrzymania przez ZUS druków Z3. Zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązek składania druków Z3 do Terenowej Jednostki Organizacyjnej ZUS leży po stronie pracodawcy. Wielu z nich jednak tego nie robi.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku przez pracodawcę ponosi jednak pracownik. Brak przekazania przez pracodawcę druku skutkuje niemożnością wypłaty świadczenia przez ZUS. Niezależnie od tego czy jest to zwolnienie chorobowe czy płatny urlop rodzicielski.

Tagged:  •  
Image: 
schaffa2019.jpg

W dniu 8 lipca b.r. odbyła się kolejna rozprawa z powództwa byłej pracownicy sklepu obuwniczego Schaffa Shoes. Była pracownica domaga się sprostowania świadectwa pracy, wypłaty ekwiwalentu urlopowego, zaległego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Podczas przesłuchań powołanych świadków, innych byłych pracownic sieci sklepów Schaffa Shoes, wyszło na jaw, że pracodawca nie prowadził prawidłowej ewidencji czasu pracy, uchylał się od ubezpieczania pracowników, wypłacał część wynagrodzenia "pod stołem" i spóźniał się często wiele tygodni z wypłatami, lub całkowicie odmawiał uregulowania wypłat ostatnich pensji i innych należności (wynagrodzenie za nadgodziny i ekwiwalent za niewykorzystany urlop).

Tagged:  •  
Image: 
20190530_090243.jpg

W dniu 30 maja, przed Sądem Rejonowym w Warszawie, odbyło się kolejne posiedzenie w procesie Rafała Czerskiego przeciw Poczcie Polskiej. Rafał został zwolniony przez Pocztę Polską za swoje zaangażowanie w protesty listonoszy, m.in. demonstrację z kwietnia 2017 r. w której wzięło udział ok. 2 tys. listonoszy. Rafał domaga się odszkodowania za bezpodstawne zwolnienie oraz wypłaty wynagrodzenia za bezpłatnie przepracowane nadgodziny.

Podczas poprzedniego posiedzenia, w listopadzie 2018, na jaw wyszły praktyki stosowane w urzędzie pocztowym w Wołominie. Z zeznań listonoszy wynikało, że każdy z nich musiał płacić 40 zł miesięcznie z własnej kieszeni jednemu z pracowników, by ten sortował listy. Nie wpłacenie tej kwoty oznaczało, że listonosz musi własnoręcznie dokonać sortowania, co w praktyce uniemożliwiało wypełnienie wszystkich zadań w ciągu 8 godzin pracy. Po naszej publikacji, urząd pocztowy w Wołominie stworzył dodatkowy etat dla osoby, której obowiązkiem jest sortowanie listów dla listonoszy.

Podczas kolejnej rozprawy wyszły na jaw nowe niedociągnięcia w organizacji pracy. Jak wynikało z zeznań naczelnik poczty oraz kontrolera, nikt faktycznie nie sprawdzał realnie przepracowanego przez listonoszy czasu pracy. Do ewidencji czasu pracy przepisywano po prostu mechanicznie zaplanowane godziny. Na pytania o czas pracy listonoszy, naczelnik odowiadała stwierdzeniem, że rejony są wyznaczone na ośmiogodzinną pracę, a więc realna praca w rejonie wynosi 8 godzin. Naczelnik poczty w Wołominie podczas swoich zeznań zachowywała się prowokacyjnie wobec Rafała i udawała, że nie rozumie różnicy między harmonogramem pracy, a ewidencją czasu pracy.

Tagged:  •  
Image: 
poranastrajk.jpg

W dniu 9 kwietnia 2019 r., Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia postanowił umorzyć postępowanie karne prowadzone wobec Jakuba Żaczka, działacza Związku Syndykalistów Polski, z oskarżenia prywatnego Poczty Polskiej S.A.

Akt oskarżenia zarzucał Żaczkowi, że "od czerwca 2016 r. do chwili obecnej, za pomocą środka masowego komunikowania, tj. internetu, a także podczas organizowanych zgromadzeń pomawiał Pocztę Polską S.A. o właściwości lub postępowanie mogące poniżyć ją w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego rodzaju działalności poprzez zamieszczanie obraźliwych lub nieprawdziwych komentarzy i informacji na temat Poczty Polskiej S.A. w sieci internet, a także publiczne ich powtarzanie podczas organizowanych zgromadzeń, tj. czyn z art. 212 kk."

W uzasadnieniu oskarżenia, Poczta Polska S.A. dodała m.in.:

"Poza ryzykiem obniżenia reputacji Poczty Polskiej S.A. w ocenie potencjalnych klientów, czy kontrahentów biznesowych, istnieje realne ryzyko paraliżu kadrowego, który najprawdopodobniej zaowocowałby pogorszeniem zdolności do wykonywania zadań na rzecz obronności Państwa Polskiego."

Sąd Rejonowy uznał tę argumentację za nieprzekonującą.

Tagged:  •  

polomarket.jpg
Związek Syndykalistów Polski od 2017 r. prowadzi kampanię przeciw łamaniu praw prawcowniczych w sieci marketów POLOmarket. W sumie już 6 pracowników tej sieci działających z ZSP otrzymało wyroki uznające ich roszczenia w całości lub w części lub podpisało korzystne ugody.

W dniu 18 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zasądził na rzecz dwóch pracownic odszkodowanie za nieopłacone godziny nadliczbowe i za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych w latach 2015-17.

Jest to kolejna sprawa, w której Sąd przychylił się do żądań pracowników sieci. Prawnicy POLOmarketu starali się dowodzić, że nadgodziny były świadczone na zasadzie "grzecznościowej" i z tego powodu nie powinny być rzekomo opłacane. We wrześniu 2018 r. informowaliśmy o podobnym wyroku dotyczącym innego byłego pracownika sieci.

Subskrybuj zawartość