Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Amazon
Tagged:  •  

Związek Syndykalistów Polski is pleased that Amazon has given workers a well-deserved raise and that the firm has finally raised the salaries of workers in Bielany Wroclawskie to the same level as Sady, ending the pay discrimination. We remind that this was one of our postulates to Amazon at the end of last year.

However, we would still like to point out that the salaries are not very good. In particular, workers in Poland still earn over 3 times less than in Germany for exactly the same job.

All of the unions in Amazon consider that the wages should still be raised.

Moreover, there are still outstanding problems that we have been fighting with since the beginning of December, such as late payments, incorrect payments, failure to report accidents, etc. etc.

We consider this small raise a small step in the right direction, but there is still a long way to go. We call on workers to join with us to help fight for improved working conditions and dignity for all workers.

ZSP Amazon

Tagged:  •  

Związek Syndykalistów Polski - Amazon cieszy się z faktu wprowadzenia podwyżek w Amazonie, oraz zakończenia dyskryminacji płacowej pracowników w Bielanach Wrocławskich względem pracowników w Sadach. Likwidacja tej dyskryminacji była jednym z naszych postulatów z końca zeszłego roku.

Chcemy jednak zwrócić uwagę, że pensje nadal nie są wysokie. Pracownicy w Polsce nadal zarabiają 3 razy mniej niż w Niemczech za wykonywanie dokładnie takiej samej pracy. Wszystkie związki działające w Amazonie uważają, że płace powinny zostać podniesione.

Oprócz tego, nadal są nierozwiązane problemy, o rozwiązanie których walczymy już od grudnia, takie jak spóźnione płatności, nieprawidłowe wysokości wypłat, niezgłaszanie wypadków przy pracy, itp, itd.

Podwyżki są małym krokiem w dobrym kierunku, ale przed nami wciąż bardzo długa droga. Wzywamy pracowników do wspólnej walki o lepsze warunki pracy i godność wszystkich pracowników, bez wyjątku.

Związek Syndykalistów Polski - Amazon

Tagged:  •  
Image: 
nie_jestesmy_dronami.png

The State Labour Inspectorate has fined Amazon and Adecco work agency for numerous violations at the Bielany Wroclawskie fulfillment center near Wroclaw. However the fines imposed by the Inspectorate are not an effective deterrant – 3 fines of 2000 zloties between the 2 entities, which is less than 1500 euros. Workers need to fight themselves, not through the ineffective intermediaries of the state.

The controls only confirmed what workers have been saying all along: that there are problems with late payments, overtime payments, with sick leave payments and with the company not declaring some accidents at work. There were also problems with payments for equivalents for work clothes. All these are problems which the ZSP has been dealing with since December 2014.

There were also some problems with health and safety, including violations concerning safety instructions and employing people at heights.

As Amazon has started to recruit a few thousand more workers, the ZSP will be stepping up its work in informing new employees about their rights and encouraging them to organize in the union.

We also point out that the control did not include the Manpower agency since Manpower is out of Amazon. However, the corporation has, for whatever reason, decided to re-engage this agency in the new recruitment process. Therefore we will be focusing on Manpower during this time. There are still a couple of outstanding problems with Manpower which we hope to resolve. In the meanwhile, we will encourage their future employees to be aware of potential problems with a new series of articles and brochures.

Tagged:  •  
Image: 
poznan-zsp.jpg

Agencja Pracy Manpower znowu rekrutuje do pracy w Amazonie.

Manpower wraca, pomimo iż poprzednio agencja opuściła magazyny Amazona w Poznaniu w atmosferze ogromnej ilości skarg i protestów pracowników. Problemy z terminowością wypłat, z brakiem płatności za okres postojowy i z rozliczaniem nadgodzin spowodowały protesty solidarnościowe pod biurami agencji w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie, ale także w innych krajach, w tym pod centralą Manpower w USA i pod domem samego Jeffa Bezosa w Seattle.

Związek Syndykalistów Polski był pierwszą i jedyną organizacją, która w konkretny sposób zareagowała na problemy pracowników agencji Manpower i Adecco w Amazonie. Pracownicy, którzy się do nas przyłączyli, mogli liczyć na naszą pomoc i dzięki naszym wspólnym działaniom, większości z nich udało się odzyskać należne im pieniądze. Teraz chcemy ostrzec rekrutowanych na nowo pracowników przed problemami, których mogą się spodziewać pracując dla agencji w Amazonie.

Jedną z podstawowych spraw jest kwestia płatności za nadgodziny.

Pracownicy mogą nie otrzymać płatności których się spodziewają jeśli w umowie jest klauzula, że praca będzie wykonywana w równoważnym czasie pracy i może być przedłużona do 12 godzin na dobę np. w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym. W takim systemie, nadgodziny liczą się dopiero po przekroczeniu 480 godziny w okresie rozliczeniowym. Więcej na ten temat: https://zsp.net.pl/jak-nie-dac-sie-oszukac-z-nadgodzinami-i-okresem-rozli...

W 2014 roku, grupa pracowników z ZSP Amazon wywalczyła wypłaty za okres postojowy.

ZSP jak jedyna organizacja pracownicza wystapiła o te pieniądze, dzięki czemu pracownicy otrzymali zaległe wynagrodzenia odpowiadające nawet 28 dniom pracy. Szkolenie BHP i dotyczące systemu pracy musi odbywać się po rozpoczęciu pracy i musi być odpłatne. Tak więc przerwa pomiędzy szkoleniem a podjęciem faktycznej pracy jest okresem postojowym i musi być wynagrodzona. Czasem pracownicy czekali nawet miesiąc na sms z informacją, że mają stawić się do pracy. Więcej na ten temat tutaj: https://zsp.net.pl/pracownicy-amazona-nie-otrzymuja-wynagrodzen-za-postoj...

Uwaga! Czasem agencje dawały pracownikom do podpisania jednodniowe umowy na szkolenie! Podpisanie takiej umowy oznaczało brak możliwości starania się o wynagrodzenie za czas postojowy!

ZSP walczyło o zasiłki chorobowe dla tych pracowników, który nie mogli ich otrzymać ponieważ agencje nie wyslały do ZUSu druku Z3.

Niektórzy pracownicy otrzymali nieprawidłowe informacje, że to do nich należy obowiązek składania druków Z3. Jak to naprawdę wygląda przeczytasz tutaj: https://zsp.net.pl/co-zrobic-gdy-pracodawca-nie-dostarczyl-druku-z3-do-zu...

Warto wiedzieć, że roszczenie o wypłatę zasiłku lub świadczenia przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje. Warto więc ponaglać pracodawcę by wypełnił swój obowiązek i przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych druk ZUS Z3 po ustaniu zatrudnienia!

Pamiętaj o BHP!

Pamiętaj o normach dźwigania i podnoszenia ciężarów i odmawiaj łamania tych zasad! Więcej tutaj: https://zsp.net.pl/ograniczenia-dotyczace-recznego-transportu-ciezarow

Jeśli doznasz wypadku przy pracy, musisz wiedzieć, że pracodawca jest obowiązany zapewnić poszkodowanym pierwszą pomoc. Nawet w przypadku zatrudnienia przez agencję, w razie wypadku w miejscu pracy odpowiedzialność ponosi Amazon. Po wypadku musi zostać sporządzony protokół powypadkowy. Kopie powinien otrzymać poszkodowany i Państwowy Inspektorat Pracy.

Związek Syndykalistów Polski działa przy Amazonie w Sadach od grudnia 2014 r. Zapraszamy do współpracy każdego pracownika, który chce bronić swoich praw i poprawić swoje warunki pracy. Nie mamy biurokratów ani liderów, którzy pilnują pracowników wyręczając w tym szefa. Oferujemy konkretną i skuteczną pomoc, zamiast pustego gadania.

Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz działać z nami lub chcesz dowiedzieć się więcej, pisz do nas: amazon@zsp.net.pl

Tagged:  •  
Image: 
nie_jestesmy_dronami.png

Państwowy Inspektorat Pracy nałożył karę na Amazon i agencje działające na terenie magazynu w Bielanach Wrocławskich za liczne naruszenia prawa. Jednak karę o śmiesznie niskiej wysokości – 3 kary w wysokości 2000 złotych - z pewnością nie przekonają firmy, aby zaczęła wreszcie przestrzegać prawa. Pracownicy muszą sami walczyć o poprawę swoich warunków pracy.

Kontrole tylko potwierdziły, to co mówili pracownicy przez cały czas: że są problemy ze spóźnieniami w wypłacie pensji, że są nieprawidłowe wypłaty za nadgodziny (jak stwierdził PIP, Agencje wypłacały błędne kwoty z powodu przekazywania przez Amazon błędnych informacji), z nieprzekazywaniem do ZUS dokumentacji powypadkowej, itd.... Także są problemy z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą. Związek Syndykalistów Polski zajmował się tymi problemami już od grudnia 2014 roku.

Inspekcja wykryła także inne problemy związane z BHP, w tym brak instrukcji bezpieczeństwa na różnych stanowiskach i zatrudnianie pracowników do pracy na wysokościach.

Ponieważ Amazon rekrutuje tysiące nowych pracowników, ZSP widzi konieczność przeprowadzenia nowej kampanii informacyjnej, informującej potencjalnych pracowników o ich prawach i zapraszając ich do działania z nami.

Tagged:  •  

The struggle of the ZSP union in Amazon for decent working conditions continues. After winning payments for scheduled work time which wasn't paid and other non-payments for many agency workers and after the Manpower agency, which refused to pay was removed from Amazon, it is now time for new issues.

Workers from ZSP in Amazon demand decent wages and do not accept the new, raised productivity norms. Despite the promises of the management, the hourly rate has not been raised and is still 13 zloties brutto in Sady. The unionists from ZSP demand that this be raised to 16 zloties brutto – according to the promises. And the same rates should apply in both the warehouses.

ZSP Amazon also is against the raising of norms. For example, the norms in Pack were dramatically raised for single packages (from 130 per hour to 200 per hour), multi (from 100 per hour to 180 per hour) i large (from 80 per hour to 90). These unrealistic norms are unacceptable! We are not drones! We demand to be treated like humans!

Another postulate which was already promised by the management – but also without implementation - is allowing the workers to get a discount on things bought at the workplace, for example, in the canteen.

Tagged:  •  
Image: 
dronysmall.jpg

Walka związku ZSP Amazon o godne warunki pracy trwa. Po odzyskaniu zaległych wynagrodzeń za okres postojowy dla wielu pracowników agencji i usunięciu agencji Manpower, która odmawiała zapłaty za okres postojowy, czas na kolejne sprawy.

Pracownicy ze Związku Syndykalistów Polski w Amazon domagają się godnego wynagrodzenia i zredukowania zawyżonych norm produktywności. Mimo obietnic dyrekcji, stawka godzinowa nadal nie została podwyższona i nadal wynosi 13 zł brutto w Sadach pod Poznaniem. Związkowcy z ZSP domagają się podwyższenia stawki do 16 zł brutto - zgodnie z obietnicami. Taka sama podwyższona stawka powinna obowiązywać w magazynach Amazona w Bielanach Wrocławskich.

ZSP Amazon sprzeciwia się też podwyższaniu norm. Przykładowo, w ostatnim czasie normy na Packu zostały drastycznie podwyższone dla przesyłek single (z 130 na godzinę do 200 na godzinę), multi (z 100 na godz. do 180 na godz.) i large (z 80 na godz. do 90 na godz.) Nierealistyczne podwyższanie norm jest niedopuszczalne! Nie jesteśmy dronami! Domagamy się ludzkiego traktowania!

Dodatkowym postulatem związkowców ZSP, którego realizacja też była już obiecywana przez dyrekcję - jak na razie bez skutku - jest umożliwienie pracownikom realizacji zakupów ze zniżką bezpośrednio na terenie miejsca pracy, np. w kantynie.

Tagged:  •  

Jak informują pracownicy Amazona działający w ZSP, dyrekcja Amazona próbowała zmusić pracowników do przyjścia do pracy w dniu 6 kwietnia w drugi dzień Wielkiej Nocy. Spotkało się to ze zrozumiałym odzewem ze strony załogi i jak na razie zanosi się, że dyrekcja odstąpi od tych planów. Warto jednak przypomnieć, jakie obowiązują w tej sprawie uregulowania prawne, tak by wszyscy pracownicy byli ich świadomi.

Praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona (Art. 151-9a Kodeksu Pracy), przy czym zakaz ten dotyczy także przypadku, w którym święto przypada w niedzielę. Przepisy nie określają, jakie placówki można uznać za handlowe. Dlatego placówkę handlową należy rozumieć potocznie, tj. jako instytucję, której działalność polega na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług. Placówkami handlowymi są zatem np.: sklepy, stoiska, hurtownie, magazyny, domy towarowe, składnice.

Tagged:  •  
Image: 
seasol.jpg

W czwartek w Seattle w USA, pod główną siedzibą firmy Amazon odbyła się pikieta zorganizowana przez grupę Seattle Solidarity Network (Seasol) w ramach kampanii pracowników ZSP Amazon. Protestujący rozwinęli pod budynkiem transparent z napisem "Amazon Polska: Dość kradzieży pensji" i rozdawali ulotki informujące o sytuacji pracowników Amazona w Polsce, a w szczególności problemów z płatnościami dla pracowników zatrudnionych przez agencję Manpower. Firma Amazon wysłała dużą grupę ochroniarzy, by monitorowała protest.

Jak informuje Seasol, policja w jakiś sposób dowiedziała się o planowanej kolejnej akcji w sobotę. Ponieważ w komunikacji mailowej podano jedynie punkt zborny, a nie cel kolejnej demonstracji (dom szefa Amazonu, Jeffa Bezosa), firma założyła że kolejny protest odbędzie się znów pod siedzibą firmy. Firma poinformowała kierowników, iż grupa "współpracująca z polskimi anarchistami zamierza wybijać w biurze szyby". Wydano instrukcje, by komputery i wartościowe przedmioty zostały odsunięte od okien. Informacja o tym fakcie została przekazana przez informatora z wewnątrz, ku wielkiemu rozbawieniu członków Seasol.

Akcja pod domem Jeffa Bezosa nie spotkała się jednak z represjami. Około 20 osób zebrało się pod głównym wejściem posesji i rozpoczęło hałasowanie, które trwało przez ponad godzinę. W użyciu były trąbki, garnki, patelnie i megafon. Sąsiedzi Jeffa Bezosa również otrzymali ulotki informujące o proteście. Przez megafon opowiedziano historie pracowników Amazona w Polsce. Demonstracja była słyszalna w promieniu kilku przecznic.

Seasol to lokalna grupa działająca na zasadach akcji bezpośredniej zajmująca się odzyskiwaniem niewypłaconych wynagrodzeń i walką z eksmisjami.

Tagged:  •  
Image: 
priamakcia.jpg

En la semana del 26 al 31 de enero, tuvieron lugar una serie de acciones en Amazon y Manpower, en solidaridad con los trabajadores de Amazon Polonia, algunos de los cuales están empleados a través de la ETT Manpower. Las condiciones en Amazon son extremadamente duras pero ha habido también una serie de irregularidades como el retraso en el pago de salarios o la falta de pago de algunos elementos de su sueldo. El sindicato de la ZSP en Amazon está luchando para regular los pagos y mejorar el conjunto de condiciones de trabajo.

En lunes por la mañana, se llevaron a cabo las primeras acciones de la semana en Polonia. Antes de que abriera Manpower a las 8 am, los trabajadores de Amazon en Sady fueron a la oficina de Manpower en Poznan. Los trabajadores empleados a través de Manpower subieron a la oficina mientras el resto protestaba fuera, entregando panfletos. Muchos de los que pasaban estaban familiarizados con las malas condiciones de trabajo en Amazon y expresaron su apoyo.

El grupo fue también a las oficinas de Adecco, donde los trabajadores de Adecco hablaron del dinero que se les debía. En contraste con Manpower, Adecco reaccionó rápidamente, transfiriendo el dinero debido en el plazo de un par de horas desde el piquete. Manpower aún está consultando con su departamento legal.

Más tarde el mismo día, nuestros compañeros de la Solidarity Federation de Manchester se presentaron también en la oficina de Manpower con un piquete. La dirección de la oficina se alteró con el piquete. Los compañeros entregaron panfletos que describían la situación y expresaban su apoyo a los trabajadores que se están organizando y luchando por sus salarios.

El jueves 27, la CNT-AIT de Salamanca fue a la oficina de Manpower de su ciudad. Los sindicalistas de Salamanca están luchando por el empleo directo de los trabajadores del call centre de Orange, que están contratados a través de Adecco y Randstad, así que tenemos temas comunes en España y Polonia. Repartieron información sobre la lucha y enviaron su solidaridad a los trabajadores de Amazon.

El miércoles, la ZSP volvió a la sede central de Manpower en Varsovia, intentando abrirse paso con sus quejas. La dirección es muy testaruda y no quiere realizar pago por el tiempo de trabajo planeado cuando los empleados no reciben ningún trabajo, aunque los trabajadores recibieron pagos de otras empresas por entre 12 y 21 días. Manpower afirmaba que dicho trabajo no estaba programado, pero les presentamos documentos que hace que esto sea más difícil de negar. Dijeron que les llevaría 14 días tomar una decisión. Volveremos a Manpower para que sean conscientes de que no pueden seguir ignorando a la gente. Los trabajadores de Amazon no son yuppies que puedan permitirse esperar su salario durante dos meses mientras los ejecutivos de la empresa piensan en formas de evitar el pago.

Los compañeros de la NSF de Noruega también entregaron panfletos en apoyo de los trabajadores de Amazon en Oslo, que están en huelga general.

El jueves, la Solidarity Federation participó en un bloqueo de comunicaciones de dos oficinas, llamando y enviando correos electrónicos en apoyo a los trabajadores. Priama akcia visitó la sede central eslovaca de Amazon el mismo día. Estos fueron a la hora del almuerzo, lo que estuvo bien porque había un montón de trabajadores de Amazon entrando y saliendo del edificio. Muchos se paraban y hablaban con los compañeros y se expresaron sentimientos de solidaridad hacia los trabajadores de los centros de servicio de Polonia.

También los compañeros de Solis visitaron la oficina de Manpower en Praga en la República Checa el mismo día.

El sábado, los compañeros de la CNT-AIT fueron al centro de Amazon en una zona industrial de Madrid. Hicieron piquetes frente a las puertas, repartieron panfletos y expresaron su apoyo a la lucha.

También recibimos apoyo desde Brasil, donde los compañeros de la COB repartieron panfletos en la calle informando sobre la situación de los trabajadores de Amazon en Polonia.

En Croacia, los compañeros de MASA fueron a la oficina de Manpower en Zagreb para apoyar los trabajadores.

Debe de haber habido un par de acciones más de las cuales aún no hemos recibido los informes así que, por favor, ¡disculpad cualesquiera omisiones! Montones de gente han estado enviando correos electrónicos y faxes de protesta y algunos han declarado que llevarán a cabo algún tipo de acción de solidaridad en las próximas semanas.

Además de las posibles acciones futuras, también hubo una acción de solidaridad algún tiempo antes de esta semana. El 16 de enero, los compañeros de la IWW de Milwaukee fueron a la sede corporativa de Manpower en los EEUU. Allí hablaron con un representante del departamento de recursos humanos y presentaron las demandas de los trabajadores.

Damos las gracias a todos y cada uno de los que apoyaron las acciones y a las organizaciones que ayudaron a publicitar la situación y que iniciaron acciones, especialmente a Priama akcia, CNT-AIT España, Solidarity Federation, NSF de Noruega, COB de Brasil, UAS de México, la IWW y WSA de los EEUU (¡y por favor, disculpadnos si nos falta alguien!)

Lo que hemos conseguido hasta la fecha

A pesar de los temas pendientes con Manpower y Amazon, un par de docenas de trabajadores han recibido todo tipo de pagos por diferentes conceptos. Más de una docena de personas recibieron pagos por rupturas del calendario laboral por entre 12 y 21 días de salarios, lo que ha representado las cantidades más altas hasta la fecha. Se han abonado salarios atrasados, intereses legales por abono tardío, cantidades por el equivalente a lavandería/uniforme, cantidades por baja por enfermedad y que la empresa no quería reconocer, por el tiempo en las sesiones de formación, algunos pagos por horario extraordinario, algunos pagos por cálculo incorrecto de salarios, algún dinero por días de vacaciones no disfrutados, etc. etc. Para alguna gente esto ha igualado incluso un mes de salario.

Otra cosa es que hemos descubierto que muchos otros trabajadores disfrutan de pausa remunerada, aunque otros no, o al menos no se les permite usarla. Hay que enderezar este tema ya.

Más por lo que luchar

El hecho es que las ETT y Amazon no van a comprobar que se ha pagado correctamente a todo el mundo. Si un trabajador no hace una reclamación específica a su patrono y dice “me han pagado menos”, ellos no van a investigar la queja. Pensamos que deberían estar comprobando las discrepancias que se presentan para todos. Pero no van a hacerlo. Solo van a ganar los que luchen.

Las condiciones de trabajo todavía dejan mucho que desear. Hemos recibido informes de accidentes laborales y uno señala que un accidente relacionado con el trabajo ha sido tapado porque la mujer se vio forzada a mover pesos demasiado pesados. Hay todavía muchos temas de seguridad y salud.
También hay problema con llegar a la cafetería a tiempo para tomar el almuerzo. Las pausas para el almuerzo son solamente de 30 minutos y los trabajadores ven imposible caminar hasta la cafetería, comer algo y volver a tiempo. Hemos visto que Amazon cuenta cada minuto de retraso y hace deducciones a los empleados que han tardado incluso solo unos pocos segundos más en el aseo.

Otro asunto es que hemos tenido noticia de trabajadores que son despedidos sin aviso y por razones desconocidas. Estos trabajadores tienen probablemente derecho a recibir una cantidad por el periodo de pre aviso que no se les ha dado.

También hubo cuestiones sobre la carencia de seguro de salud y lo mismo sobre días de vacaciones.

Y finalmente, pero no menos importante, los trabajadores de Bielany Wroclawskie aún reciben un salario que es inferior al de Sady por hacer el mismo trabajo.

Intimidación anti sindical

También señalamos que cuestionaron a los trabajadores de Sady sobre su posible afiliación a la ZSP en un intento de intimidarlos. Ciertos empleados llamados “instructores” también han estado criticando públicamente lo que está haciendo la ZSP.

Por supuesto esto es ridículo porque lo que está haciendo la ZSP es actuar para que los trabajadores reciban lo que se les debe y luchar por conseguir mejores condiciones de trabajo. Aunque se puede esperar que los “instructores” cuenten con un lugar diferente en la jerarquía de trabajadores y se espera de ellos que se identifiquen con y protejan a la empresa.

Construir solidaridad

Señalamos que otros sindicatos están intentando tener presencia en Amazon, pero desafortunadamente no han hablado todavía sobre las prácticas de Amazon y no han apoyado a los trabajadores que están ya luchando por sus salarios. Uno ha ido abiertamente contra las declaraciones de otros trabajadores de Amazon, incluyendo a los de la ZSP, que han descrito el lugar como un “campamento de trabajo” e intenta actuar contra el sindicato.

Esta no es la forma correcta de construir solidaridad en el centro de trabajo. Justo ahora es importante que los trabajadores se unan más y organicen mejor para sacar adelante metas más comunes. A lo largo de los próximos meses, esperamos poder construir más solidaridad en el centro de trabajo y hacer que más trabajadores apoyen activamente las demandas de mejores condiciones de trabajo.

Damos las gracias a los compañeros de todo el mundo por su apoyo continuado.

Contacto: amazon@zsp.net.pl

Subskrybuj zawartość