Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Kodeks Pracy nie zezwala na pracę w święta w Amazonie
Tagged:  •  

Jak informują pracownicy Amazona działający w ZSP, dyrekcja Amazona próbowała zmusić pracowników do przyjścia do pracy w dniu 6 kwietnia w drugi dzień Wielkiej Nocy. Spotkało się to ze zrozumiałym odzewem ze strony załogi i jak na razie zanosi się, że dyrekcja odstąpi od tych planów. Warto jednak przypomnieć, jakie obowiązują w tej sprawie uregulowania prawne, tak by wszyscy pracownicy byli ich świadomi.

Praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona (Art. 151-9a Kodeksu Pracy), przy czym zakaz ten dotyczy także przypadku, w którym święto przypada w niedzielę. Przepisy nie określają, jakie placówki można uznać za handlowe. Dlatego placówkę handlową należy rozumieć potocznie, tj. jako instytucję, której działalność polega na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług. Placówkami handlowymi są zatem np.: sklepy, stoiska, hurtownie, magazyny, domy towarowe, składnice.

Nie ma przy tym znaczenia, czy sprawa dotyczy pracowników zatrudnionych bezpośrednio, czy zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy. Wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy nie mogą wykonywać pracy w handlu w święta. Zakaz ten dotyczy również pracowników tymczasowych. Osoby te są bowiem zatrudniane na podstawie umów o pracę, które zawierają z agencją pracy tymczasowej. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że pracownicy tymczasowi są zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej, które nie prowadzą działalności o profilu handlowym.

Nie może tu być "furtką" zapis Kodeksu Pracy zezwalający na pracę na rzecz zagranicznych kontrahentów u których dany dzień nie jest dniem świątecznym. Taki zapis dotyczy bowiem tylko i wyłącznie pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (Art. 151-10 Kodeksu Pracy). Nie może więc mieć zastosowania do pracy w magazynie.