Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

O podwyżkach w Amazonie
Tagged:  •  

Związek Syndykalistów Polski - Amazon cieszy się z faktu wprowadzenia podwyżek w Amazonie, oraz zakończenia dyskryminacji płacowej pracowników w Bielanach Wrocławskich względem pracowników w Sadach. Likwidacja tej dyskryminacji była jednym z naszych postulatów z końca zeszłego roku.

Chcemy jednak zwrócić uwagę, że pensje nadal nie są wysokie. Pracownicy w Polsce nadal zarabiają 3 razy mniej niż w Niemczech za wykonywanie dokładnie takiej samej pracy. Wszystkie związki działające w Amazonie uważają, że płace powinny zostać podniesione.

Oprócz tego, nadal są nierozwiązane problemy, o rozwiązanie których walczymy już od grudnia, takie jak spóźnione płatności, nieprawidłowe wysokości wypłat, niezgłaszanie wypadków przy pracy, itp, itd.

Podwyżki są małym krokiem w dobrym kierunku, ale przed nami wciąż bardzo długa droga. Wzywamy pracowników do wspólnej walki o lepsze warunki pracy i godność wszystkich pracowników, bez wyjątku.

Związek Syndykalistów Polski - Amazon