Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Aktualności
Tagged:  •  

W 2017 r., POLOmarket wytoczył przeciw Rafałowi ze Związku Syndykalistów Polski, byłemu pracownikowi jednego ze sklepów należących do sieci, sprawę karną o "pomówienie". Rzekomym pomówieniem miało być informowanie w środkach masowego komunikowania, Polskim Radio Program 3, Gazecie Wyborczej i na stronie ZSP m.in. o darmowych nadgodzinach i innych nadużyciach wobec pracowników, które miały miejsce w markecie.

W dniu 27 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy umorzył postępowanie karne i obciążył spółkę kosztami postępowania.

Sąd stwierdził m.in.:

"Z bardzo obszernej i w miarę szczegółowej relacji oskarżonego wynika w sposób jednoznaczny, w jaki sposób były przestrzegane prawa pracownicze w sklepie sieci POLOmarket w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 410 w okresie, gdy był tam zatrudniony. [...] Kierowniczka sklepu E.K. wiedziała o tym, iż był on osobą niepełnosprawną, pomimo tego nie poinformowała o tym kadr [...] nadto nie przesłała tam zaświadczenia o niepełnosprawności, które otrzymała od oskarżonego."

Tagged:  •  
Image: 
spiewak-po-wyroku.jpg

W dniu 19 września 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił powództwo Pawła Śpiewaka przeciwko Jakubowi Żaczkowi, w związku z konkursem "Najgorszy Pracodawca Roku" prowadzonym przez Związek Syndykalistów Polski. Zmienił tym samym niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego, który zapadł w październiku 2016 r.

Pozew dotyczył publikacji Związku Syndykalistów Polski o wynikach konkursu Najgorszy Pracodawca 2013 r., w którym Paweł Śpiewak otrzymał drugie miejsce. Doniesienia pracowników, przytoczone w uzasadnieniu wyników konkursu, wskazywały m.in. na łamanie praw pracowniczych i mobbing. W trakcie procesu byli pracownicy Żydowskiego Instytutu Historycznego zeznawali, że Paweł Śpiewak w pełni zasługuje na "nagrodę" w konkursie.

Powód twierdził, że publikacja narusza jego dobra osobiste i żądał usunięcia materiałów z sieci, umieszczenia przeprosin i zapłaty zadośćuczynienia. Sąd w pierwszej instancji uznał roszczenia powoda i nakazał publikację przeprosin i zapłatę 10 tys. zł zadośćuczynienia. W wyniku apelacji napisanej przez adwokata Jonasza Żaka, pozew został oddalony.

Tagged:  •  

Związek Syndykalistów Polski pragnie wyrazić swoją solidarność z pracownikami PLL LOT, którzy spotykają się z represjami ze strony zarządu firmy za podjęcie działań strajkowych w walce o godne warunki pracy.

Stanowczo potępiamy działania prezesa Rafała Milczarskiego, który zwolnił dyscyplinarnie 67 protestujących za ich udział w strajku. Nie akceptujemy ciągłego zastraszania pracowników i tego, że domaga się od pilotów odszkodowania w wysokości od 400 do 800 tys. złotych. Wcześniej linie lotnicze zwolniły przewodniczącego jednego ze związków zawodowych i wniosły pozew o 200 tys. odszkodowania przeciw związkowcowi za rzekome "naruszenie dobrego imienia firmy".

Działania dyrekcji są żałosne. Wspieramy słuszne żądania pracowników domagających się prawidłowych umów o pracę i polepszenia warunków pracy, zwłaszcza tych, którzy są nisko opłacani.

Każda forma represji pracowników powinna się spotkać z solidarnością innych związków zawodowych i ludzi pracy. Niestety, związki takie jak "Solidarność" podpisały pakt z szefami z politycznego nadania, pokazując raz jeszcze, że rola tego związku nie polega na walce o interesy ludzi pracy, ale na pacyfikowaniu ich protestów.

Tagged:  •    •  

W dniu 24 września b.r. informowaliśmy o wygranej Rafała, członka Związku Syndykalistów Polski, z siecią marketów POLOmarket. Dziś chcieliśmy przedstawić więcej szczegółów dotyczących orzeczenia sądu.

Sąd zasądził na rzecz Rafała wynagrodzenie za pracę w ponadnormatywnym czasie pracy i odszkodowanie za przewożenie towarów samochodem prywatnym.

Sąd nie dał wiary zeznaniom kierowniczki sklepu, która twierdziła, że Rafał nie przedstawił jej orzeczenia o niepełnosprawności przy zatrudnianiu. Orzeczenie to zostało "zagubione" przez pracodawcę. Jak zauważył sąd, "takie postępowanie wobec pracowników niepełnosprawnych było normą. Orzeczenie o niepełnosprawności Z.S. również gdzieś zaginęło i dopiero po jakimś czasie z inicjatywy pracownika w końcu dotarło do kadr. Stosowanie nieprawidłowych norm pracy wobec niepełnosprawnych miało również miejsce wobec A.M. pracującej w takim samym systemie jak powód pomimo niepełnosprawności."

Tagged:  •  
Image: 
rafalsmall.jpg

Dziś w sądzie w Bydgoszczy zapadł wyrok dotyczący sprawy wytoczonej przez Rafała, członka Związku Syndykalistów Polski, byłego pracownika sieci POLOmarket.

Pozew dotyczył niewypłaconego wynagrodzenia za nadgodziny, braku przerw w pracy i narzucania obowiązku przewożenia mięsa prywatnym samochodem. Pracodawca nie uwzględnił też w kalkulacji wynagrodzenia faktu, że pracownik jest niepełnosprawny, a więc przysługuje mu krótszy czas pracy i wynagrodzenie za dodatkowe przepracowane godziny.

Po trwającej 15 miesięcy sprawie sąd uznał większość roszczeń Rafała i nakazał POLOmarketowi zapłatę dużego odszkodowania. Rafał jest bardzo zadowolony z efektu sprawy. Serdecznie gratulujemy! To zwycięstwo jest szalenie ważne dla innych pracowników i byłych pracowników POLOmarketu. Dzięki niemu nie ma już wątpliwości, że działania POLOmarketu nie były prawidłowe i że pracownicy mają prawo domagać się należnej im zapłaty za nadgodziny.

Kolejne sprawy są w toku. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Tagged:  •  
Image: 
zsp-wola.jpg

W ramach kampanii "Dość wyzysku za publiczne pieniądze" Związku Syndykalistów Polski, pracownicy budowlani zorganizowali się, by walczyć o swoje niewypłacone wynagrodzenia.

Pracownicy ci pracowali na czarno dla podwykonawcy Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Warszawa Wola, firmy Edyta Lucińska. W 2016 r. wykonywali oni remonty lokali komunalnych i socjalnych. Nigdy nie otrzymali za tę pracę wynagrodzenia od podwykonawcy.

Prawnik współpracujący z ZSP uzyskał w sądzie nakaz zapłaty dla pracowników, a po dwóch latach egzekucja przyniosła efekty.

Tagged:  •  
Image: 
wygrana-polo.jpg

W dniu 5 lipca sąd w Inowrocławiu umorzył sprawę karną wytoczoną przez POLOmarket przeciw działaczom Związku Syndykalistów Polski. Aktywiści byli oskarżeni o "wtargnięcie" na teren biura supermarketu POLOmarket w Giebni w województwie Kujawsko-Pomorskim.

Za pretekst do sprawy przeciw ósemce oskarżonych posłużyła zeszłoroczna wizyta w głównej siedzibie POLOmarketu w Giebni. Ta wizyta została umówiona z kierownictwem przedsiębiorstwa i dotyczyła niesłusznego zwolnienia jednej z pracownic.

Negocjacje, które miały miejsce w Giebni doprowadziły ostatecznie do podpisania w dniu 15 marca 2017 r. porozumienia między byłym pracodawcą a pracownicą. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Tagged:  •  
Image: 
31563958_1868027266600764_420365672078376960_n.jpg

W tym roku zamiast pochodu 1-majowego skierowanego głównie do aktywistów i aktywistek, ZSP Wrocław przeprowadził akcję informacyjną skierowaną do pracowników i pracownic gastronomii i innych usług.

Akcja odbywała się na zasadzie spaceru z krótkimi postojami, podczas których informowano przechodniów o prawach pracowniczych i sytuacji w gastronomii. Rozdano 2000 ulotek i 200 egzemplarzy pisma Godność Pracy, przede wszystkim pracującym wówczas w licznych knajpach i sklepach typu Żabka w okolicy Rynku.

W centrum wówczas odbywała się impreza muzyczna, więc było w okolicy tysiące osób. Akcja cieszyła się ogromną popularnością, a ulotki na hasło "prawa pracownicze" rozchodziły się jak ciepłe bułeczki.

Link do pierwszego numeru pisma Godność Pracy: https://zsp.net.pl/files/GodnoscPracy.pdf

Tagged:
Image: 
31747921_1760398237340982_1816864594631589888_o.jpg

W dniu 1 maja członkowie oraz sympatycy ZSP Łódź i FA uczcili pamięć męczenników z Haymarket oraz wszystkich robotników, którzy zginęli w walce o wolność, godność i sprawiedliwość społeczną.

Złożono wieniec z szarfami o stosownych barwach pod pomnikiem Czynu Rewolucyjnego w Łodzi.

ZSP Łódź i FA solidaryzuje się jednocześnie z anarchistami i antyfaszystami, którzy świętowali ten dzień na ulicach miast, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy zatrzymali w Warszawie marsz faszystowskiej hołoty.

Tagged:  •    •  
Image: 
schaffa2018.jpg

W czwartek 26 kwietnia na warszawskim Ursynowie przy Al. KEN 97 Związek Syndykalistów Polski - Związek Wielobranżowy Warszawa zorganizował pikietę pod sklepem "Schaffa shoes". Domagaliśmy się wypłaty zaległego wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego dla niesłusznie zwolnionej pracownicy. Już nazajutrz po pikiecie otrzymaliśmy od poszkodowanej informację o wypłacie części należnych pieniędzy.

Kasia została zwolniona z dnia na dzień, po tym jak skorzystała z urlopu na żądanie i ośmieliła się wykazać niewiedzę pracodawcy w zakresie podstaw prawa pracy. Szef przez długi czas uchylał się od wypłaty zaległego wynagrodzenia, zbywał i próbował ją zastraszać. Tego typu praktyki stanowią w firmie normę, do czego dochodzi wiele innych nadużyć: notoryczne spóźnianie się z wypłatą, niepłacenie ZUSu pracownikom, umowy o pracę podpisywane ze znacznym opóźnieniem, albo wcale, zatrudnianie bez badań lekarskich. Oficjalna pensja to najniższą krajowa, a prowizje od sprzedaży wypłacane są pod stołem lub niewypłacane, gdy odchodzi się z firmy w sposób nieugodowy (co zdarza się często – gdyż jest tam spora rotacja).

Subskrybuj zawartość