Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Dość wyzysku w Dębaku!

Personel sprzątający w Ośrodku dla Cudzoziemców w Dębaku domaga się normalnych warunków pracy.

Od kilku lat Związek Syndykalistów Polski nagłaśnia przypadki wyzysku w instytucjach państwowych, gdzie praca została zlecona na zewnątrz, a pracownicy są zatrudniani przez firmy, które w różny sposób ich oszukują i pozbawiają należnych im praw wynikających z kodeksu pracy. Kolejną grupą pracowników, którzy postanowili walczyć o poprawę swoich warunków pracy jest personel sprzątający w Ośrodku dla Cudzoziemców w Dębaku.

Przetarg na usługi sprzątania wygrała firma Sadar Sport Management. Firma ta jest obecna w różnych instytucjach, m.in. w Dębaku, na dworcach WKD w Grodzisku Mazowieckim i w Warszawie, a także w Radio dla Ciebie. Niedawno także wygrała przetarg na okresowe usługi mycia okien w Sądzie w Grodzisku Mazowieckim.

Startując do przetargów, firma deklarowała zatrudnianie na umowę o pracę. W rzeczywistości, zatrudnia pracowników z obejściem prawa. Na dworcach WKD i w Dębaku zatrudnieni pracują na czarno, bez żadnej ewidencji czasu pracy i bez odprowadzania składek. Także są zatrudnieni na umowy zlecenie, choć pracują regularnie przez 40 godzin tygodniowo i ich praca ma wszystkie cechy stosunku pracy. Część tych pracowników ma umowy o pracę, ale zaniżone do 1/2 lub 1/4 etatu, choć pracują 40 godzin.

Ci pracownicy tracą nie tylko dni wolne, ale także mają odprowadzane niższe składki emerytalne oraz nie dostają zasiłków chorobowych w pełnej wysokości. Pracodawca ich po prostu oszukuje.

Pracownicy Sadar Sport Management skarżą się też na brak możliwości używania odpowiednich środków czyszczących i na mobbing ze strony kierownictwa i stosowanie upokarzającego sposobu zwracania się do pracowników, przytyków osobistych itp. Ponadto transport pracowników, który miał być zagwarantowany, nie zawsze jest dostępny.

Związek Syndykalistów Polski - Związek Wielobranżowy Warszawa wystosował w tej sprawie list do Urzędu ds. Cudzoziemców, domagając się interwencji. Postulujemy, aby Urząd zrezygnował z usług zewnętrznej firmy i zatrudnił bezpośrednio na umowach o pracę personel sprzątający (5 osób).

W najbliższym czasie będą miały miejsce akcje informacyjne oraz protesty dotyczące sytuacji.