Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Agentúra OTTO vypláca Macieja – zvláštne a nedostatočne
Tagged:

Kampaň proti zneužívaniu dočasných pracovníkov v agentúre OTTO Work Force pokračuje. Maciej, zamestnanec, ktorý sa zranil pri dvíhaní ťažkých bremien v práci, je stále na PN a jeho osud je neistý. Po akciách ZSP a Priamej akcie v pobočkách OTTO a e-mailovej a faxovej kampani vedenie OTTO súhlasilo, že Maciejovi dávky vyplatí. Minulý týždeň ich obdržal, no nie v plnej výške! Celý problém je pritom ešte zvláštnejší.

Po prvé, ukázalo sa, že vo chvíli, keď Maciej odišiel na PN, agentúra mu prestala platiť zdravotné poistenie. V súčasnosti teda nie je poistený ani v Holandsku, ani v Poľsku, čo znamená, že mu nikto nepokryje výdavky na zdravotnú starostlivosť.

Po druhé, k vyplateným peniazom mu agentúra neposkytla nijakú výplatnú pásku či iný dokument, z ktorého by bol jasný výpočet danej sumy. Nedostatok presných informácií o zložkách mzdy je častou sťažnosťou zamestnancov cez OTTO, ktorí si potom nie sú istí, čo presne im agentúra stŕha zo mzdy.

Keďže je Maciej dočasný zamestnanec a zmluva mu končí v polovici júna, a keďže dokonca aj manažér OTTO pre strednú Európu Giudo Vreuls uznal, že bol dobrým zamestnancom, predpokladáme, že keby sa v práci nezranil, zmluvu by mu obnovili. V takýchto prípadoch však agentúry predlžujú zmluvy len zriedka.

ZSP považuje nepredĺženie zmluvy za rovnaký krok ako prepustenie, takže nepredĺženie zmluvy bude brať ako prepustenie počas PN. Takéto správanie k zamestnancom je neprijateľné a ZSP sa chce uistiť, aby OTTO Work Force Macieja znovu neobabrali.

Naše aktivity ukazujú silu solidarity pri dosahovaní konkrétnych výsledkov. Budeme radi, ak sa zapojíš aj ty. Macieja môžeš podporiť poslaním protestného e-mailu vedeniu OTTO Work Force alebo inými spôsobmi, o ktorých sme informovali v článku Kampaň proti praktikám Otto Workforce pokračuje aj po dosiahnutí prvých výsledkov.

Podľa informácií od ZSP spracovali Nadia Hladká a Michal Tulík

www.priamaakcia.sk