Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Akcie na podporu Macieja v kanceláriách OTTO v Poľsku
Tagged:

V stredu 27. apríla uskutočnil Zväz poľských syndikalistov dve protestné akcie v kanceláriách OTTO Work Force s cieľom podporiť bývalého pracovníka agentúry Macieja, ktorý počas práce utrpel ťažký úraz.

Protest vo Varšave

Členovia ZSP navštívili pobočku OTTO vo Varšave, aby agentúre pripomenuli Maciejov prípad. V kancelárii sa stretli s manažérom pre strednú Európu Giudom Vreulsom a odovzdali mu červenú kartu.

Po telefonáte do centrály v Holandsku prisľúbil Vreuls členom ZSP a prítomným médiám, že firma vyplatí Maciejovi nemocenské dávky 3. mája a že mu ich spoločnosť bude vyplácať až do uplynutia platnosti jeho zmluvy. Maciej má zmluvu na dobu určitú, ktorá vyprší koncom júna. Ďalšou požiadavkou je, aby OTTO Maciejovi po vypršaní zmluvy ponúklo novú pracovnú pozíciu, ktorá neohrozí jeho zdravie.

Protest vo Vroclave

Pred miestnou pobočkou OTTO Work Force rozdávali členovia ZSP potenciálnym pracovníkom letáky s informáciami o praktikách OTTO a právach pracujúcich v Poľsku aj v Holandsku. Niektorí okoloidúci uviedli, že podobné praktiky sú bežné aj v iných pracovných agentúrach. Protestujúci neskôr vošli do kancelárie, kde zamestnankyniam odovzdali zoznam požiadaviek. Tie už o kampani vedia a potvrdili, že čítajú web otto.zsp.net.pl.

Členovia ZSP dodali, že ak OTTO Maciejovi do týždňa nevyplatí peniaze, tak ako sľúbilo holandské vedenie, a agentúra nezmení správanie voči pracujúcim, kampaň sa rozšíri do všetkých miest, kde má OTTO pobočky.

www.priamaakcia.sk