Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Bielsko Biała: Związkowcy okupują biuro starosty

Aktywiści Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza oraz Związku Syndykalistów Polski, w ramach akcji solidarnościowej z pracownikami psychiatrycznego ZOZ w Bielsku Białej,zażądali dziś spotkania ze starostą. Nie wyraził on chęci spotkania, w związku z czym protestujący, w liczbie 15-20 osób, zajęli jego biuro i czekają na jego przybycie. Wcześniejsze rozmowy pracowników z dyrekcją szpitala nie przyniosły rezultatów.

Pracownicy zdecydowali się strajkować, ponieważ dyrekcja odmówiła spełnienia ich żądań płacowych. Wcześniej dyrekcja zaproponowała lekarzom podwyżki w wysokości wysokości 850 zł przez cały rok, oraz podwyżki do 8 procent dotychczasowego wynagrodzenia przez 3 miesiące dla pozostałych pracowników, którzy uznali takie rozwiązanie za krzywdzące, ponieważ mogą one być bardzo małe lub może ich nie być w ogóle. Pracownicy obawiają się także restrukturyzacji lub likwidacji placówki, podkreślają, że likwidacja byłaby zła, nie tylko z punktu widzenia pracowników, którzy straciliby swoje miejsca pracy, ale także z punktu widzenia pacjentów, którzy zostaną pozbawieni opieki zdrowotnej blisko swojego miejsca zamieszkania.

Postulaty pracowników psychiatrycznego ZOZ w Bielsku Białej:

1. Gwarancja zachowania takiej samej liczby łóżek, jak obecnie, na poszczególnych oddziałach.
2. Gwarancja zatrudnienia do 2015 roku dla wszystkich pracowników.
3. Wzrost wynagrodzeń dla pracowników o 400zł.

Obecnie w pracowniczym referendum w szpitalu pracownicy zdecydowali się strajkować, obecnie pracują jednak normalnie.

15:30 Zakończyło się spotkanie protestujących ze starostą. Trwało około pół godziny. Starosta, Andrzej Płonka, nie miał ochoty na dyskusję ze związkowcami, odpowiadał arogancko, twierdził, że nie od niego zależą losy ZOZ w Bielsku Białej, w związku z czym nie może on nic zrobić. Zostały przedstawione postulaty pracowników, Płonka zagwarantował zachowanie obecnej liczby łóżek szpitalnych, ale nie odniósł się do pozostałych postulatów. Starosta zadeklarował chęć wzięcia udziału w spotkaniu związku zawodowego działającego na terenie placówki - OZZ Inicjatywy Pracowniczej.

14:20 Protestujący okupują biuro starosty, rozdawane są ulotki, dziennikarze przeprowadzają wywiady z protestującymi. Podobno starosta jest w drodze i jedzie do protestujących.

Zdjęcia:

http://cia.bzzz.net/zdjecia_z_okupacji_biura_starosty_z_bielsku_bialej

http://cia.bzzz.net/zdjecia_z_okupacji_biura_starosty_z_bielsku_bialej_cz_2