Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Czy państwo prawa może nas ochronić przed dyktaturą? - Konferencja ZSP
Tagged:

W dniu 17 stycznia w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Związek Syndykalistów Polski pod tytułem: "Czy państwo prawa może nas ochronić przed dyktaturą?"

Celem konferencji była refleksja nad aktualnymi sporami politycznymi wokół Trybunału Konstytucyjnego w kontekście historycznym, teoretycznym, oraz praktycznym - w związku z prowadzoną przez nas działalnością na froncie pracowniczym i lokatorskim.

Poniżej, prezentujemy nagrania audio z konferencji.

Oto poszczególne wykłady, które zostały zaprezentowane:

Dr Tomasz Romanowicz

"Czy współczesną "dobrą zmianę" można porównać z przedwojenną sanacją? Próba analizy porównawczej". Tematem referatu będzie próba porównania stylu prowadzenia polityki przez PiS, z praktyką polityczną zwolenników Józefa Piłsudskiego.

Xavier Woliński - Lewica Wolnościowa - http://wolnelewo.pl/

Czy prawo może nas ochronić przed dyktaturą?

Od samego zarania idei i praktyki demokracji istnieją dwa rodzaje lęków, które jej towarzyszą. Pierwszy, to lęk elity, często klasy rządzącej, że większość ją „przegłosuje”. Drugi lęk dotyczy zaś władzy wykonawczej, że zgromadziwszy w ramach demokratyczno-przedstawicielskich mechanizmów dostatecznie dużą władzę zlikwiduje demokrację. Dyskusja na kanwie pytania, czy Trybunał Konstytucyjny ochroni nas przed dyktaturą.

Laure Akai

Klasowość i protesty społeczne. Jak świadomość polityczna i klasowa podlega manipulacjom partii politycznych i mediów.

Jakub Żaczek

Co było przed Trybunałem?

Łamanie praw pracowniczych i lokatorskich na przykładach działań władz z ostatnich lat. Przegląd rażących nadużyć z którymi spotkaliśmy się w trakcie pracy u podstaw wśród wykluczonych.