Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Czy pracodawca może zwolnić za L4 na okresie próbnym?
Tagged:  •  

Umowa o pracę na okres próbny zawarta na okres 3 miesięcy może zostać wypowiedziana z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Dla umów zawartych na krótszy niż 3 miesiące okres, są odpowiednio krótsze okresy wypowiedzenia: 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni i 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie.

Jeśli w czasie trwania umowy na okres próbny pracownik zachoruje, przysługuje mu normalny zasiłek chorobowy w wysokości 80% wynagrodzenia w czasie pierwszych 33 dni choroby. Ponieważ pracodawca często nie będzie chcieć płacić pracownikowi, który choruje podczas okresu próbnego, trzeba upewnić się, że spełnimy wymogi formalne. Gdy nie możemy przyjść do pracy z powodu choroby, musimy o tym fakcie jak najszybciej powiadomić przełożonego, w taki sposób jaki jest u danego pracodawcy przyjęty: może to być mail, telefon, ewentualnie sms (aczkolwiek nie ma wtedy pewności, że druga strona go otrzymała). Nie może to nastąpić później, niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Drugą sprawą jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy nie później niż 7 dni od jego otrzymania. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości czy i kiedy zostało dostarczone (co pracodawca może próbować wykorzystywać przeciwko nam), należy je wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru. Liczy się data wysłania przesyłki na poczcie.

Pamiętajmy! Pracodawca nie może zwolnić pracownika za to że jest na zwolnieniu chorobowym, nawet na umowie na okres próbny. Nie musi też oczywiście przedłużyć umowy na okres próbny, z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa jest zawarta na czas dłuższy niż jeden miesiąc, a pracownica zajdzie w ciążę. W takim przypadku, umowa musi zostać przedłużona do dnia porodu.