Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Domagamy się teraz! Ulotka ZSP ZW Warszawa
Image: 
1majabannerm.jpg

Domagamy się teraz:

- Zmian w Ustawie Tarcza 2.0 tak, aby pomoc ze środków publicznych trafiła bezpośrednio do najbardziej potrzebujących, a nie służyła do utrzymania wysokich zysków firm i inwestorów.

- Wynagrodzenia postojowego w wysokości 100% dla wszystkich. Świadczenia awaryjnego dla wszystkich, o których rząd zapomniał (bezrobotni, poszukujący pracy).

- Płatnych zwolnień chorobowych dla wszystkich chorych, niezależnie od warunków zatrudnienia. Darmowej opieki zdrowotnej i leków. Udostępnienia środków bezpieczeństwa potrzebującym. Zwiększenia wydatków na służbę zdrowia. Podwyżki dla pracowników służby zdrowia i poprawa ich warunków pracy.

- Solidarności społecznej z pracownikami kluczowych sektorów! Konieczne jest zwiększenie zatrudnienia zamiast zmuszania pracowników do pracy w nadgodzinach.

- Wycofania nowych mechanizmów prawnych, które ułatwiają firmom pogarszanie warunków pracy bez zgody pracowników. Wprowadzenia skutecznych mechanizmów zaskarżania zmian warunków pracy.

- Podwyżek i poprawy warunków pracy dla wszystkich nisko opłacanych pracowników. Godna płaca dla wszystkich!

- Specjalnego wsparcia dla osób bezdomnych i osób żyjących w trudnych warunkach sanitarnych i mieszkaniowych (w tym w zagęszczeniu). Solidarności społecznej z ludźmi o wysokim ryzyku zachorowania. Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Wakacji czynszowych i większego wsparcia dla lokatorów.

- Dostępu do świadczeń dla osób na umowach śmieciowych bez pośrednictwa zleceniodawców. Nowych uprawnień dla Państwowej Inspekcji Pracy, pomocy prawnej i ułatwień dla pracowników zatrudnionych na umowach śmieciowych w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy.

- Natychmiastowego zdjęcia zakazu zgromadzeń publicznych i protestów, gdy przestrzegane są normy sanitarne.

Strajkujmy tam, gdzie szefowie i rządy zmuszają nas do pracy pomimo ryzyka! Walczmy o nasze prawa! Protestujmy przeciwko antyspołecznej polityce rządu!

ZSP ZW Warszawa
warszawa@zsp.net.pl