Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Inspekcja Pracy stwierdziła naruszenia w sieci marketów Dino
Tagged:  •  
Image: 
dinochair.jpg

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła na wniosek Związku Syndykalistów Polski kontrolę w sieci marketów Dino. Przedstawiamy pierwsze efekty kontroli. Inspekcja stwierdziła liczne naruszenia przepisów o czasie pracy np:

 • zatrudnianie pracownika powyżej przeciętnie 5-dniowego tygodnia czasu pracy
 • pracodawca nie wykazywał w ewidencji czasu pracy faktycznych godzin pracy pracowników
 • pracodawca nie zapeniał pracownikom innego dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy
 • pracodawca nie zawsze zapewniał pracownikom w dobie pracowniczej minimum 11 godzin odpoczynku dobowego
 • pracodawca nie zawsze zapewniał pracownikom w tygodniu pracy odpoczynek tygodniowy
 • pracodawca nie zawsze wykazywał w ewidencji czasu pracy faktyczne godziny czasu pracy pracowników
 • pracownik o zmianie harmonogramu czasu pracy dowiadywał się z dnia na dzień lub z jednodniowym wyprzedzeniem co jest niezgodne z zasadami kodeksu pracy
 • pracodawca nie zawsze zapewniał pracownikom 15 -minutową przerwę wliczaną do czasu pracy
 • pracodawca zatrudniał pracowników posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej ,pomimo iż nie posiadali zgody lekarza przeprowadzającego badania lekarskie lub lekarza sprawującego opiekę na świadczenie pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych
 • pracodawca nie wypłacał, ani tez nie oddawał w dniach wolnych pracownikom dodatku do wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe i nocne

Ponadto, stwierdzono także szereg naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących m.in.:

 • nieprawidłowości przeprowadzania badań lekarskich
 • bezpieczeństwa pracy
 • szkoleń okresowych pracowników

Związek Syndykalistów Polski prosi pracowników o przesyłanie nam informacji o naruszeniach w sieci Dino. Jak dotąd, otrzymaliśmy sygnały od pracowników magazynu centralnego oraz sieci sklepów mięsnych powiązanych z siecią, gdzie także łamane są prawa pracownicze oraz zasady BHP.

Kontakt do ZSP: info@zsp.net.pl