Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Kampania przeciwko wyzyskowi w OTTO Workforce trwa!

Kampania przeciw wyzyskowi pracowników tymczasowych w agencji pracy OTTO Workforce trwa nadal. Maciej, pracownik, którzy doznał uszczerbku na zdrowiu dźwigając ciężary w pracy, nadal przebywa na zwolnieniu chorobowym i jego los jest niepewny. Dzięki działaniom podjętym przez Priama Akcia i Związek Syndykalistów Polski w biurach OTTO, oraz kampanii mailowo-faksowej, OTTO zgodziło się zapłacić Maciejowi wynagrodzenie za czas przebywania na zwolnieniu chorobowym. W zeszłym tygodniu Maciej otrzymał wynagrodzenie. Jednak problem nadal nie został rozwiązany w satysfakcjonujący sposób.

Po pierwsze, okazało się, że z chwilą, gdy Maciej poszedł na zwolnienie chorobowe, OTTO natychmiast przestało opłacać jego ubezpieczenie zdrowotne. Obecnie, Maciej nie jest ubezpieczony ani w Holandii, ani w Polsce, co oznacza, że jego wydatki na leczenie nie podlegają zwrotowi.

Po drugie, OTTO nie dostarczyło pracownikowi pasków z wyliczeniem składników wypłaty i zastosowanych potrąceń. Brak prawidłowej informacji o składnikach pensji jest częstą skargą pracowników OTTO, którzy nigdy nie mogą być pewni, co właściwie zostało potrącone z ich pensji. W przypadku Macieja, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy otrzymał właściwą kwotę wynagrodzenia.

Po trzecie, ponieważ Maciej jest pracownikiem tymczasowym, jego umowa musi zostać przedłużona na koniec maja. Nawet szef OTTO na Europę Środkową stwierdził, że Maciej był dobrym pracownikiem i gdyby nie obrażenia doznane w pracy, umowa z nim zostałaby przedłużona. Jednak wiemy, że w takich przypadkach agencje pracy tymczasowej rzadko przedłużają umowy. ZSP uznaje nieprzedłużenie umowy za jednoznaczne ze zwolnieniem, a więc nieprzedłużenie umowy z Maciejem oznaczałoby zwolnienie go w czasie zwolnienia chorobowego. Nie zgadzamy się na takie traktowanie pracowników i domagamy się, by OTTO spełniło swoje zobowiązania wobec Macieja.

Praca tymczasowa, to ciągły wyzysk. Dość prekaryzacji, dość jednostronnych relacji z szefami! Pracownicy powinni się zorganizować i walczyć o swoje prawa! Walczmy o podstawowe gwarancje socjalne, przeciw wyzyskowi pracowników tymczasowych!

http://otto.zsp.net.pl