Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Kiedy pracownik agencji pracy tymczasowej powinien otrzymać świadectwo pracy?
Tagged:  •  

Pracownicy agencji pracy tymczasowej, którzy chcą uzyskać świadectwo pracy po zakończeniu zatrudniania przez agencję znajdują się trochę w innej sytuacji niż pracownicy zatrudnieni bezpośrednio.

Kodeks pracy mówi wprawdzie, iż "w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy" (art. 97 Kodeksu pracy). Jednak trzeba pamiętać o tym, że pracownicy agencji tymczasowych podlegają również szczególnym przepisom Ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

Zgodnie z Art. 18a wyżej wymienionej ustawy, agencja jest zobowiązana wydać świadectwo pracy, ale może to zrobić dopiero po upływie 12 miesięcy od terminu zatrudnienia. Tak się może stać nawet w sytuacji, gdy pracownik nie był zatrudniony przez część tego okresu.

Dlatego pracownik agencji pracy tymczasowej, który potrzebuje szybko otrzymać świadectwo pracy, powinien w tym celu zażądać od agencji pracy tymczasowej świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem umowy lub nie przedłużeniem jej. Zgodnie z Art. 18b Ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, świadectwo pracy powinno zostać wydane pracownikowi w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, a jeśli to nie jest możliwe, w ciągu 14 dni.

Takie żądanie najlepiej złożyć na piśmie bezpośrednio w agencji lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.