Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

KrakVet: przykład lekceważenia pracownika
Tagged:

Od kilku lat z ZSP kontaktują się pracownicy z całej Polski, którzy borykają się z problemem niewypłacania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych należnych zasiłków z powodu nieotrzymania przez ZUS druków Z3. Zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązek składania druków Z3 do Terenowej Jednostki Organizacyjnej ZUS leży po stronie pracodawcy. Wielu z nich jednak tego nie robi.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku przez pracodawcę ponosi jednak pracownik. Brak przekazania przez pracodawcę druku skutkuje niemożnością wypłaty świadczenia przez ZUS. Niezależnie od tego czy jest to zwolnienie chorobowe czy płatny urlop rodzicielski.

Jednym z pracodawców, którzy zupełnie nie interesują się przestrzeganiem przepisów w tym zakresie jest firma KrakVet.pl z Krakowa. Wskutek niedostarczenia stosowanej dokumentacji do ZUSu była pracownica firmy, mając na utrzymaniu dwójkę dzieci, była przez pół roku pozbawiona środków do życia, mimo że płatny urlop macierzyński, a później zwolnienie chorobowe, w pełni jej przysługiwały.

Ponaglany pracodawca odsyłał pracownicę do księgowej, która była nieosiągalna, a wypłacenie należnego płatnego urlopu macierzyńskiego nastąpiło dopiero po interwencji w dyrekcji ZUS. Takie działanie zajmuje jednak dużo czasu, a większość pracowników nie zna przepisów i nie potrafi się na nie powołać w konfrontacji z szeregowymi urzędnikami ZUSu lub Państwowej Inspekcji Pracy. Nieudolność lub brak zainteresowania urzędników ma poważne dla pracowników.

Sprawa KrakVet nie jest zakończona, ponieważ pracownica jeszcze nie otrzymała należnego jej wynagrodzenia za okres zwolnienia chorobowego.