Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

List otwarty do instytucji i firm korzystających z usług Agencji Ochrony Impuls lub Ront
Tagged:

Wielu pracowników Agencji Ochrony Impuls doświadcza problemów z otrzymywaniem wynagrodzenia od tej firmy. Firma Impuls jest znana z tego, że zwleka z wypłatą wynagrodzeń nawet do 6 miesięcy, nie wypłacając w tym okresie nawet grosza.

Związek Syndykalistów Polski dowiedział się o tym, że przedstawiciele firmy Impuls odwiedzili niektórych ze swoich klientów, twierdząc, że doniesienia mediów o niesolidności firmy nie są prawdziwe. Jednak firma rzeczywiście nie płaci na czas i mamy do czynienia z wieloma przypadkami tego typu, które toczą się przed sądem pracy i sądem cywilnym. Ledwie kilka dni temu Impuls przegrał kolejną sprawę tego typu w sądzie. Problemy związane z tą firmą są więc dobrze udokumentowane.

Za każdym razem, gdy rozmawiamy z agencją Impuls, zarząd firmy obwinia Was, jej klientów, instytucje korzystające z usług agencji Impuls, o powodowanie problemów z płatnościami. A agencja, która za swoje usługi często żąda ponad 10 zł za godzinę nie chce wypłacać nawet śmiesznie niskiej kwoty 3,5 zł wynikającej z podpisanej z pracownikami umowy.

Gdy stało się jasne, jaką firmą jest Impuls, firma podjęła starania, by przerzucić klientów i pracowników do firmy Ront, której właścicielami są te same osoby.

Sytuacja jest tragiczna. Prędzej czy później, pracownicy Impulsu będą musieli odejść z pracy, gdyż po prostu nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. To nie może być tylko wina klientów agencji. Należy więc spytać, co Impuls robi z otrzymanymi pieniędzmi.

Jak się dowiadujemy, niektóre instytucje są tak niezadowolone z sytuacji, że postanowiły nie przedłużać umów z Impulsem. Jesteśmy jednak zaniepokojeni sytuacją pracowników, którzy mieli nieszczęście być zatrudnieni za pośrednictwem tej Agencji.

Z pewnością nie jest sprawiedliwe, gdy pracownik wykonujący poprawnie swoją pracę jest zamieniany na innego, dlatego że agencja zatrudniająca go nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec pracowników. Apelujemy w związku z tym do pracodawców o bezpośrednie zatrudnienie pracowników, którzy dotąd byli zatrudnieni przez agencję Impuls.

Szczególnie niepokoi nas korzystanie ze słabo opłacanych i nieprawidłowo zatrudnionych pracowników przez agencje rządowe. Prosimy władze miasta i agencje rządowe o dołożenie starań, by ludzie zatrudniani przez te instytucje pracowali na prawidłowych umowach o pracę, także w przypadku osób zatrudnianych za pośrednictwem agencji pracy.

Podkreślamy, że pracownicy Agencji Impuls i innych firm tego rodzaju są często w bardzo trudnej sytuacji materialnej z powodu bardzo niskich zarobków i opóźnień w płatnościach. Wiele osób pracujących dla Agencji Impuls jest w starszym wieku i powinno się już cieszyć emeryturą, a jedynie z powodu zbyt niskich emerytur są zmuszeni do dodatkowej pracy, by przeżyć. Prosimy o uwzględnienie sytuacji pracowników i o pomoc w rozwiązaniu ich dramatycznej sytuacji.

Pracownicy i byli pracownicy Agencji, Związek Wielobranżowy, ZSP, Warszawa