Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

OZ Dive Maky: walka Priama Akcia o zaległe wynagrodzenie
Tagged:  •  
Image: 
priama.png

Priama Akcia, słowacka sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników, rozpoczęła konflikt pracowniczy przeciw organizacji pozarządowej OZ Dive Maky, domagając się wypłaty wynagrodzenia dla jednego z byłych pracowników organizacji.

Pracownik pracował w OZ Dive Maky od początku 2014 r. aż do lipca 2015 r. Chciał otrzymać normalną umowę o pracę, ale odmówiono mu jej, gdyż pracodawa chciał uniknąć płacenia składek ZUS (to standardowa sytuacja w słowackich organizacjach pozarządowych). Pracownik pracował więc na fikcyjnym samozatrudnieniu na podstawie umowy cywilno-prawnej.

W lipcu 2015 r. postanowił rozstać się z organizacją. Z początku wszystko wydawało się łatwe. Administratorka Barbora Kohutikova podpisała dokument kończący zobowiązania umowne, którym strony zrzekały się wzajemnych roszczeń z wyjątkiem wypłaty ostatniego wynagrodzenia za pracę wykonaną w lipcu 2015 r., która miała być wypłacona w sierpniu 2015 r. w kwocie 950 euro.

Jednak to wynagrodzenie nigdy nie zostało wypłacone, a gdy były pracownik skontaktował się w tej sprawie, powiedziano mu, że nie wykonał swojej pracy w prawidłowy sposób. Po wymianie kilku e-maili, pracownik skontaktował się z Priama Akcia.

Priama Akcia wystosowała list z żądaniami do administratorki. Ta jednak nie zapłaciła i zamiast tego wysłała prawnika organizacji by wystąpił z pogróżkami. W związku z tym, Priama Akcia rozpoczęła kampanię e-mailową i faksową.

Na potrzeby kampanii, stworzono przykładowy tekst protestu (poniżej).

Tekst można wysłać w następujące sposoby:

1. Fax: +421 2 5244 4074
Prosimy o poinformowanie nas o faksach, które zostały wysłane.

2. E-mail: divemaky@divemaky.sk
Prosimy o umieszczenia naszego adresu ba@priamaakcia.sk w polu UDW wiadomości.

3. Formularz na stronie internetowej: http://www.priamaakcia.sk/index.php?action=soliMail&soliMail_id=61
Formularz już zawiera szablon listu. Wystarczy kliknąć na flagę angielską, wypełnić dane wysyłającego i captcha i kliknąć na przycisk "Odoslať". Formularz umożliwia zmianę tekstu, jeśli jest taka potrzeba.

Tekst protestu w wersji polskiej

Temat: Wsparcie dla byłego pracownika OZ Dive maky
Piszemy, by zaprotestować przeciwko działaniom administratorki OZ Dive Maky Barbory Kohutikovej, która odmówiła wypłaty umownego wynagrodzenia w kwocie 950 Euro byłemu pracownikowi Michałowi R. Administratorka jest bezpośrednio odpowiedzialna za rozwiązanie tego problemu. W przypadku niewypłacenia należnego wynagrodzenia, zamierzam poinformować jak największą liczbę osób o tej sprawie.

OZ Dive Maky, czy rzeczywiście chcecie ryzykować swoją reputacją i losem dzieci które wspieracie? Rozwiążcie spór jak najszybciej, wypłacając zaległe wynagrodzenie byłemu pracownikowi, który pomagał Wam realizować cele statutowe. Prowadzenia działalności charytatywnej nie daje Wam prawa do nieprzestrzegania własnych zobowiązań wynikających z umów.

Popieram Michała R. i kampanię, której celem jest odzyskanie należnego mu wynagrodzenia.

[Imię, organizacja, kraj]

English version

Subject: In support of the former worker of OZ Dive maky
I am writing to protest against the actions of the administrator of OZ Dive maky Barbora Kohutikova, who refused to pay the contractual remuneration in the amount of 950 € to the former worker Michal R. I think the administrator is directly responsible for the solution of this situation. If the remuneration is not paid up, I will inform as many people as possible about this case.

OZ Dive maky, is it worth to you to hazard with the reputation of your organization and the fates of the children you support? Settle the dispute as soon as possible by paying up for the work of your former worker, which contributed to the fulfilment of your aims. Doing charity work does not give you a right to do whatever you want with your contractual obligations.

I express my support to Michal R. and the campaign aimed at getting his remuneration.

[Name, Organization, Country]