Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Pikieta “powitalna” pod kawiarnią Starbucks
Tagged:  •    •  

17 maja pod kawiarnią Starbucks we Wrocławiu odbyła się pikieta „powitalna” zorganizowana przez Związek Syndykalistów Polski, który tym samym wspiera międzynarodową kampanię solidarnościową w obronie represjonowanych związkowców sieci Starbucks.

Związek Syndykalistów Polski wspiera dążenia pracowników Starbucks do otrzymywania godziwych zarobków, gwarantowanych godzin pracy i prawa do zatrudnienia na pełny etat, jeśli tego sobie życzą, oraz możliwości tworzenia związków zawodowych w celu obrony wspólnych interesów.

Kawiarnia Starbucks jest we Wrocławiu (zaraz po Warszawie), drugą placówka w Polsce. Otwarta w połowie kwietnia, nie przyciąga zbyt wielu klientów. Pikietujący mimo słabego ruchu w kawiarni oraz okolicy, powitali klientów oraz przechodniów ulotkami informującymi o sytuacji pracowników, którzy byli represjonowani za działalność związkową oraz strategii postępowania korporacji.

We Wrocławiu już wcześniej odbyła się podobna akcja (także zorganizowana przez Związek Syndykalistów Polski), tyle że pod siedzibą polskiego przedstawicielstwa tej sieci, firmy AmRest.

Ruch związkowy w Starbucks został zapoczątkowany w USA przez pracowników firmy, którzy domagali się uczciwych płac, stałego zatrudnienia, świadczeń zdrowotnych, zaprzestania polityki zatrudniania zbyt małej liczby pracowników i lepszego bezpieczeństwa w pracy. Pracownicy organizowali się w ramach Robotników Przemysłowych Świata czyli IWW. Ten ruch przeniósł się do innych krajów w Europie. Dzisiaj minęła 5 rocznica utworzenia pierwszego związku zawodowego w Starbucks.

http://www.starbucksunion.org