Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Pikiety pod Dino w Dopiewie
Tagged:  •  
Image: 
dino-dopiewo.jpg

W sobotę 10 maja w Dopiewie pod Poznaniem odbyły się dwie pikiety pod marketami Dino zorganizowane przez Związek Syndykalistów Polski. W okolicy godziny 13 klienci sieci byli informowani o niezgodnych z prawem pracy praktykach marketu, co ma potwierdzenie w kontrolach dokonanych przez Państwową Inspekcję Pracy. W pikiecie uczestniczyły również zwolnione pracownice marketu w Dopiewie, oraz członkowie Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej z Poznania.

Pikiety odbyły się w kontekście już rozpoczętych spraw sądowych o wypłatę nadgodzin i o przywrócenie do pracy. Kolejne sprawy o wypłatę zaległych wynagrodzeń za nadgodziny są w przygotowaniu. Protestujący domagali się przywrócenia do pracy zwolnionych pracownic, wypłaty zaległych wynagrodzeń, oraz przestrzegania zasad BHP przez kierownictwo sieci handlowej.

Przed pikietą w Dopiewie, udaliśmy się również pod siedzibę Regionu Wielkopolskiego NSZZ "Solidarność", który odmówił walki o przywrócenie do pracy jednej z pracownic (choć była członkiem tego związku), oraz próbował nakłonić ją do milczenia i porzucenia walki. Pod siedzibą "Solidarności" na ul. Metalowej skandowano "Bez kompromisów!".

Dotychczasowym efektem kampanii jest częściowe wyrównanie wynagrodzeń za nadgodziny, które zostało wypłacone pracownikom. Nie pokrywa to jednak całości zaległych wypłat.