Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Pracownicy sklepów z bielizną Atlantic walczą o zaległe wynagrodzenia
Tagged:

W czwartek 6 sierpnia o godz. 9:30 przed Sądem Gospodarczym przy ul. Czerniakowskiej 100a, odbędzie się protest pracowników. Wtedy zapowiedziana jest pierwsza rozprawa o upadłość firmy Atlantic.

Pracownicy sklepów z bielizną Atlantic od wielu miesięcy nie otrzymali wynagrodzeń. Od lipca nie ma żadnego kontaktu z firmą. Niektórym pracownikom pracodawcy zalegają z wypłatami nawet od lutego. Ci z nich, którzy są na zwolnieniu lekarskim nie mogą otrzymywać zasiłków z ZUS, gdyż zaniedbano przekazanie druku Z3 do ZUS.

W sprawie spółki Atlantic prowadzone jest obecnie postępowanie upadłościowe. Niejasna sieć zależności między spółkami Atlantic, VIS Retail, VIA Moda utrudnia w znacznym stopniu pracownikom działania sądowe. Nawet w przypadku wygranej, mogą nie być w stanie wyegzekwować swoich należności.

Wojciech Morawski, założyciel firmy Atlantic, był kiedyś umieszczany na liście 100 najbogatszych Polaków, a spółka była przedstawiana jeszcze niedawno jako historia wielkiego sukcesu.

Związek Syndykalistów Polski - Związek Wielobranżowy wraz z pracownikami Atlantic zamierza nagłaśniać wszelkie powiązania biznesowe nieuczciwych spółek w celu uzyskania wypłaty zaległych wynagrodzeń. Poszkodowanych pracowników, którzy chcą z nami działać zachęcamy do kontaktowania się z nami: info@zsp.net.pl