Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Pracownicy tymczasowi w Holandii zatrudnieni przez OTTO skarżą się na większe potrącenia z pensji
Image: 
ottowygrac.png

Na początku roku, Związek Syndykalistów Polski otrzymał zgłoszenie od polskich pracowników firmy Otto pracujących w Holandii na temat dodatkowych opłat uszczuplających zarobki. Mieszkanie w hotelach należących do firmy nie jest teoretycznie obowiązkowe, a firma nie powinna zarabiać na zakwaterowaniu, jednak wiele wskazuje na to, że skargi pracowników są uzasadnione. Firma napisała tak w swoim piśmie do pracowników:

Zużycie energii powyżej przeciętnej będzie skutkowało potrąceniem odpowiedniej kwoty z wynagrodzenia. Naszym zdaniem zużycie mediów można obniżyć, a kosztami za nadmierne zużycie powinni zostać obciążeni użytkownicy. Jakby nie patrzeć, chodzi tu o zawartość Państwa portfeli. Starajcie się więc kontrolować swoje rachunki.

W odpowiedzi na zapytanie wystosowane przez Związek Syndykalistów Polski, firma OTTO odpowiedziała następująco:

OTTO jest prawnie upoważnione do naliczania kosztów związanych ze zużyciem energii powyżej średniej. Materia ta została sprawdzona przez doradców i związki zawodowe, zanim system został wprowadzony przez OTTO. Ponadto stwierdzamy, że zgodnie z ABU, OTTO Work Force nie ma na celu osiągania zysków z umożliwiania pracownikom użytkowania mieszkań pracowniczych.

OTTO Work Force B.V. działanie swoje opiera na klauzurze z umowy użytkowania, która stanowi, że spółka OTTO ma prawo korygować opłaty związane z użytkowaniem mieszkania w przypadku zmian w warunkach rynkowych oraz, że o ewentualnych korektach spółka OTTO powiadomi użytkownika z wyprzedzeniem. Informację o możliwym naliczeniu kosztów związanych ze zużyciem energii elektryczne, gazu lub wody zostały zaanonsowane mieszkańcom lokacji z należytym wyprzedzeniem.

ABU CAO, to bardzo niekorzystne dla pracowników porozumienie zbiorowe dotyczące pracy tymczasowej w Holandii, które zostało wynegocjowane przez przychylne dla pracodawców związki zawodowe. Poziom potrąceń będzie oczywiście zależeć od poziomu "średniego zużycia", który ustali agencja.

Firma OTTO od dawna jest przedmiotem zainteresowania anarcho-syndykalistów ze względu na wiele problemów, z którymi borykają się pracownicy firmy. Wiele z tych problemów udało się rozwiązać dzięki międzynarodowym akcjom nacisku.