Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Prezentacje anarchosyndykalistyczne w Azji
Tagged:  •  
Image: 
iwataiwan.jpg

W pierwszych dwóch tygodniach sierpnia, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników wraz z różnymi organizacjami lokalnymi, zorganizowało serię prezentacji i dyskusji o anarchosyndykalizmie. W prezentacjach brało udział siedem sekcji MSP z trzech kontynentów. Spotkania i prezentacje trwały 10 dni, głównie w Hong Kongu oraz na Tajwanie.

Przedstawiono zasady anarchosyndykalizmu, historię i zasady funkcjonowania Międzynarodówki oraz działania poszczególnych sekcji. Wykłady były wzbogacone dużą liczbą przykładów udanych akcji bezpośrednich, filmów, zdjęć, itp… Na spotkaniach także lokalni aktywiści wymieniali doświadczenia z działaczami innych organizacji i delegatów MSP.

Szczególnie ciekawe były informacje o organizacji pracowników imigrantów w Hongkongu oraz o problemach z rewitalizacją różnych dzielnic miasta. W spotkaniach, które odbyły się na Tajwanie uczestniczyło wielu członków związków głównego nurtu, którzy chcieli się dowiedzieć, jak można inaczej prowadzić konflikty pracownicze lub tworzyć związki bez hierarchii i biurokracji.

Uczestnicy spotkań wyrazili chęć utrzymywania kontaktów i dalszej wymiany informacji z naszym ruchem. Z naszej strony mamy nadzieję, że pozostaniemy w kontakcie i będziemy mogli uczestniczyć w akcjach solidarnościowych z działaniami pracowniczymi w tej części świata.