Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Protest PA-BA na podporu člena ZSP prepusteného z firmy Roche Polska
Tagged:

V stredu 10. októbra sa uskutočnilo súdne pojednávanie v prípade člena ZSP, ktorého minulý rok nelegálne prepustili z varšavskej pobočky farmaceutického koncernu Roche. Vedenie slovenskej pobočky v Bratislave sme už raz navštívili (29.3.) a vyjadrili sme sa, že v prípade, že sa vec neposunie, vrátime sa. V rovnakom duchu prebiehala aj akcia 10.10. Navyše sme znova poslali protestné faxy švajčiarskej centrále aj poľskému vedeniu. Súdne pojednávanie bolo pre chorobu sudcu odročené a ďalší termín nebol určený, takže predpokladáme, že bratislavskú pobočke ešte navštívime.

Protest v Bratislave

Pri návšteve sme odovzdali protestný list a vyjadrili nesúhlas s protizákonným prepustením Jakuba a pracovnými podmienkami vo firme. Roche totiž núti niektorých svojich „zamestnancov“ pracovať na živnosť alebo inou formou samozamestnávania, aby sa zbavila povinnosti platiť za nich zdravotné a sociálne odvody. (Na mieste sme tiež poukázali na to, že takéto zaobchádzanie môže firma zvoliť aj vo vzťahu k svojim slovenským zamestnancom.) Tieto takzvané fiktívne „samostatne zárobkovo činné osoby“ (SZČO) nemajú nárok ani na iné zamestnanecké výhody, ako je platená dovolenka, PN-ka, materská či rodičovská dovolenka a pod., hoci v praxi vykonávajú rovnakú prácu ako bežní zamestnanci, v normálnom pracovnom čase a v priestoroch firmy. Jakubov spor je teda dôležitý nielen z individuálneho, ale aj kolektívneho hľadiska. V prípade víťazstva by totiž išlo o významný súdny precedens týkajúci sa fiktívnych SZČO.

Akcie v ďalších mestách

Sekcie Medzinárodnej asociácie pracujúcich, ktorej súčasťou sú aj ZSP, uskutočnili solidárne akcie v Poľsku (Varšava, Poznaň), Nemecku (Berlín), Nórsku (Oslo) a Francúzsku (okolie Paríža), pričom protestné faxy a e-maily prišli aj z Portugalska či Španielska.

Priama akcia - Bratislava

www.priamaakcia.sk