Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Pruszków: Dość niepewnej pracy! Pikieta pod agencją pracy tymczasowej Start People
Tagged:  •    •  
Image: 
startpipl.png

Nowe międzynarodowe dni akcji - 23-24 czerwca

12 kwietnia rozpoczęła się sprawa przeciw agencji pracy tymczasowej Start People i firmie Qualytel. Sąd uznał w końcu, że nasza koleżanka z CNT została nielegalnie zwolniona, a także, że pracownicy zostali nielegalnie przekierowani do pracy w innej firmie. Sąd jednak nie przywrócił pracownicy do pracy. Jest to niesprawiedliwe. CNT nie zostawi sprawy dopóki nielegalnie zwolniona koleżanka nie zostanie przywrócona do pracy.

W związku ze skandaliczną decyzją sądu i brakiem reakcji ze strony Start People, 23-24 czerwca odbędą się kolejne dni akcji.

Akcje będą także miały charakter informacyjny. Sytuacja, jaka spotkała naszą koleżankę w Hiszpanii przydarza się też w Polsce.

środa 23 czerwca
15:00
al. Wojska Polskiego 16a/44

Historia

W listopadzie ub. r. agencja pracy tymczasowej Start People poinformowała swoich pracowników, którzy świadczyli usługi dla firmy Qualytel, że otrzymali oni zbyt wysokie wynagrodzenia ze względu na błąd w umowie. W umowie, obie strony podpisały zgodę na stawkę w wysokości 7,99 euro za godzinę, w co wliczone były koszty transportu, o czym nie wspominała umowa. Wielu pracowników nie chciało podpisać aneksów do umów, które umożliwiłyby firmie dokonanie odliczeń z pensji, które zostały już wypłacone. Gdyby się zgodzili, ich faktyczna stawka zostałaby obniżona do zaledwie 7,27 euro. Firma zareagowała pogróżkami i straszyła procesem w sądzie i natychmiastowym rozwiązaniem umowy.

CNT wielokrotnie starało się skontaktować z agencją Start People, by pomóc w rozwiązaniu konfliktu, ale związek nie otrzymał odpowiedzi, co było do przewidzenia.

Jedna członkini CNT, która odmówiła podpisania aneksu, otrzymała informację, że jej umowa nie zostanie przedłużona. Jedyną przyczyną było to, że zażądała tego, co się jej należało wedle umowy.

Firma później przyznała, że zwolnienie pracownicy było niesprawiedliwe i że w ramach ugody pracownica otrzyma odszkodowanie. Jednakże kobieta postanowiła domagać się sądownie przywrócenia do pracy. Swoje żądanie poparła tym, że umowa, którą podpisała z firmą była niezgodna z prawem, gdyż została zatrudniona na tymczasową umowę, pomimo że pracowała na stałe. Jej prawnik dodatkowo wytknął firmie, że łamane były przepisy dotyczące przydzielania pracownikom zadań.

W dniu 26 marca w Hiszpanii miał miejsce ogólnokrajowy dzień protestu, który był bardzo udany. Dodatkowo, akcje solidarnościowe odbyły się w Caen (w Normandii) 19 marca b.r. 9 kwietnia odbyła się międzynarodowy dzień akcji.

www.cnt.es

Informacje o akcjach w Polsce: info@zsp.net.pl