Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Przeciwko nieuprawnionemu używaniu inicjałów USI-AIT
Tagged:  •  
Image: 
ait.jpg

Na początku 1995 r., część organizacji USI (działająca w Rzymie) próbowała wciągnąć całość USI do organizacji o nazwie ARCA-USAE (działającą wśród europejskich związków zawodowych), wraz z włoskimi związkami zawodowymi, z których część była alternatywna, a część była związkami korporatystycznymi. Projekt ARCA przetrwał kilka lat, a potem odniósł fiasko z powodu wewnętrznych walk.

Większość USI była wtedy przeciwna przyłączaniu się do ARCA. Większość działaczy była świadoma, że oznaczać to będzie przekreślenie tożsamości USI i zakończenie uczestnictwa organizacji w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Pracowników.

Część związku, którą nazwano dla jasności USI Roma, wyłoniła się w wyniku wewnętrznego procesu, który zakończył się zjazdem w Rzymie w kwietniu 1996 r. Na tym zjeździe, tzw. USI-Roma ogłosiło swoje odejście od reszty USI. Właściwe USI miało własny zjazd w Prato Carnico w maju tego samego roku.

XX Zjazd Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników (grudzień 1996 r., Madryt) zbadał autorytarne praktyki grupy rozłamowej z rzymskiego zjazdu. Postanowiono wydalić grupę z MSP, jednocześnie uznając grupę USI, która miała swój zjazd w Prato Carnico, jako jedyną prawowitą sekcję MSP we Włoszech.

Pomimo to, rozłamowa grupa nadal korzystała z nazwy USI i AIT, stwarzając poważne problemy dla prawdziwej organizacji USI-AIT w jej działaniach związkowych (zwoływaniu strajków, prowadzeniu walki w miejscach pracy, itp...)

Nie dość, że grupa w nieuprawniony sposób używała inicjałów USI-AIT, to prowadziła swoją działalność związkową w sposób, który można jedynie określić mianem klientelizmu, korporatyzmu, autorytaryzmu i centralizacji władzy na górze. W pewnych okresach grupa wspierała rzymską partię Rifondazione Comunista w lokalnych wyborach. Te zachowania w jasny sposób nie mają nic wspólnego z zasadami anarchosyndykalizmu i z MSP-AIT.

Przykładem problemów naszego związku, spowodowanych niejasnością sytuacji było zwołanie przez nas strajku przeciwko wojnie w Iraku, wraz z innymi alternatywnymi związkami zawodowymi. USI wchodzące w skład Czarno-Czerwonej Koordynacji wystosowało telegram do Ministerstwa Edukacji, do uniwersytetów i ośrodków badawczych, informujący, że USI nie wzywało do żadnego strajku. Konsekwencją było ogromne zamieszanie wśród pracowników, a Ministerstwo ogłosiło, że strajk nie został nigdy zwołany.

Innym przykładem są deklaracje przywódców USI wchodzącego w skład Czarno-Czerwonej Koordynacji, zachęcające do głosowania na kandydatów partii Rifondazione Comunista w lokalnych wyborach w Rzymie.

Informujemy zatem organizację wchodzącą w skład Czarno-Czerwonej Koordynacji i używającej inicjałów USI i USI-AIT, że jedyną organizacją uznawaną przez AIT - a zatem jedyną, która może w uprawniony sposób używać tych inicjałów – jest organizacja, która obecnie ma swój sekretariat przy Via Bologna 28 w Genova i której obecnym sekretarzem jest Guido Barroero. Domagamy się natychmiastowego zaprzestania przez drugą grupę używania inicjałów AIT-IWA, które należą do międzynarodówki, której owa grupa nie jest częścią.

Właściwą stroną USI-IWA jest strona o adresie:
http://www.usi-ait.org oraz http://www.lottadiclasse.it
Stroną IWA-AIT jest strona: www.iwa-ait.org

Unione Sindacale Italiana - A.I.T.