Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Relacja z konferencji "Opór pracowniczy w nowym stuleciu"
Tagged:

W dniach 28 i 29 kwietnia odbyła się konferencja "Opór pracowniczy w nowym stuleciu" organizowana przez Związek Syndykalistów Polski.

Wśród tematów poruszonych na konferencji były metody walki w zglobalizowanych organizacjach, sabotaż w produkcji umysłowej, jako narzędzie w walce o prawa pracownicze, omówiono także kampanię wsparcia dla zwolnionych pracowników papierni Ruzomberok. Po wykładzie odbyła się dyskusja na temat różnic pomiędzy działaniami pracowników wewnątrz firmy oraz działaniami aktywistów wspierających walkę z zewnątrz. Starły się dwie koncepcje - jedna skierowana na wspieranie walk pracowników połączonym z aktywnym propagowaniem idei anarchosyndykalistycznych, a druga na wspieranie działań pracowników bez nacisku na ich ukierunkowanie ideowe.

Po zasadniczej części konferencji odbyła się interesująca dyskusja anarchosyndykalistów z przedstawicielem International Communist Left na temat różnic ideowych pomiędzy oboma nurtami.

Drugiego dnia miała miejsce prezentacja sytuacji pracowników w przemyśle samochodowym na Słowacji, Czechach oraz Polsce. Ten region ma stać się centrum produkcji samochodowej w Europie. Dyskutowano o możliwości współpracy międzynarodowej w celu utworzenia sieci wymiany informacji o warunkach pracy w branży oraz konkretnych działań w razie konfliktów pracowniczych.

Miała też miejsce prezentacja profilu oraz działalności sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników (IWA-AIT), którą przedstawił sekretarz organizacji. Obalono najbardziej powszechne mity dotyczące tej organizacji w oparciu o konkretne przykłady z działalności sekcji IWA - domniemany brak pragmatyzmu i dogmatyzm, schyłkowość międzynarodówki, poddano krytycznej analizie mity dotyczące rzekomej większej skuteczności i aktywności związków reformistycznych. Sekretarz IWA przyznał, że propagowanie wiedzy na temat działań poszczególnych sekcji IWA wśród osób spoza tej organizacji jest niewystarczające. Wkrótce powstanie m.in. nowa strona IWA, która udostępni więcej informacji na temat tych działań.

W konferencji uczestniczyli aktywiści ze Śląska, Warmii, Pomorza, Warszawy, Żyrardowa, a także goście z Turcji, Słowacji, Czech oraz Serbii z różnych organizacji: oprócz ZSP, także z Federacji Anarchistycznej, CKLA, Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników IWA-AIT, (Priama Akcia, Anarho-sindikalistička inicijativa), Inicjatywy Pracowniczej.

Nawiązane kontakty posłużą z pewnością realizacji kolejnych projektów.