Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Solidarność z zalogą Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej

Warszawa, 04.02.08

do:
-Dyrekcja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej,
-Starosta Powiatu Bielski - Andrzej Płonka
-Marszałek Województwa Śląskiego – Piotr Śmigielski
-Śląski OW NFZ
-Centrala NFZ

Zwracamy się do Państwa z prośbą o uwzględnienie postulatów płacowych i socjalnych żądań OZZ „Inicjatywa Pracownicza" działającego przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej (ul. Mostowa 1). W pełni popieramy ich żądania godziwych pensji i warunków pracy i tak jak większość obywateli, chcemy, aby poprawa warunków pracy stała się priorytetem w kraju.

Żądamy od Starosty Bielskiego i Marszałka Województwa Śląskiego, wywiązania się z obowiązków zabezpieczenia finansowego Szpitala Psychiatrycznego w Bielsku-Białej (SP ZOZu).

Apelujemy do NFZ o godne finansowanie placówki. Obecnie poziom finansowania jest zbyt niski nie dlatego, że brakuje pieniędzy, ale dlatego, że brakuje chęci ze strony władz, aby poważnie podejść do finansowania służby zdrowia.

Brak odpowiedniego finansowania Szpitala Psychiatrycznego w B-B (SP ZOZu) jest działaniem na szkodę mieszkańców regionu, pacjentów, ich rodzin, oraz pracowników SP ZOZu.

Solidaryzujemy się z protestująca załogą, oraz deklarujemy gotowość czynnego wsparcia działań Inicjatywy Pracowniczej, bez względu na formę jaką one przyjmą. Jesteśmy gotowi rozpocząć akcje bezpośrednie w celu wsparcia naszych koleżanek, kolegów, pacjentów i ich rodzin. Jeśli konieczne będzie zaostrzenie formy protestu, pozostaniemy solidarni z pracownikami Szpitala Psychiatrycznego w Bielsku-Białej.

Związek Syndykalistów Polski, Warszawa