Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Szczecin: Wykład "Polityka w społeczeństwie zindywidualizowanym"
Tagged:
Image: 
wykladoskara.jpg

W czwartek, 2 września 2010, o godz. 19.00, mamy zaszczyt zaprosić do Społecznego Infopunktu Alert, przy ul. Śląskiej 34 w Szczecinie, na wykład Oskara Szwabowskiego "Polityka w społeczeństwie zindywidualizowanym". Wstęp wolny.

Od dłuższego czasu można zaobserwować zjawisko kryzysu polityki: czy to w formie jej spektakularyzacji odkrytej i krytykowanej przez Deborda, czy to w formie jej zaniku jako narracji z przyczyn strukturalnych niemożliwej. Przyglądając się temu zjawisku pragnę postawić parę pytań: O końcu jakiej polityki mówimy? Czy należy z tego powodu ubolewać czy też radować się? Czy świat bez polityki oznacza świat bez władzy, czy też może władzę najstraszliwszą ze straszliwych, bo niewidoczną i poza wszelką kontrolą? Czy społeczeństwo zindywidualizowane przyczynia się do wyzwolenia jednostki, jej autonomii, czy też jedynie atomizuje społeczeństwo by łatwiej kierować poszczególnymi osobami jak i całą populacją?