Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Tri novinky od OTTO
Tagged:

V stredu 13.7. sa uskutočnilo informačné stretnutie medzi manažérom OTTO pre strednú Európu Guidom Vreulsom a členom ZSP. Toto sú tri hlavné novinky.

1) Agentúra konečne potvrdila poisťovni (UWV), že Maciej pracoval pre OTTO a má teda nárok na peniaze počas PN. Dosiahla sa tým ďalšia požiadavka kampane.

2) Po vyplatení peňazí jednej pracovníčke OTTO pod tlakom akcií ZSP prisľúbila agentúra OTTO Work Force vyplatiť peniaze aj všetkým ostatným v danej firme. Zároveň však plánuje zmenu z hodinovej mzdy v zmluve na úkolovú, teda menej výhodnú. Pracovníkom teda zostanú len dve možnosti – buď sa zorganizovať a bojovať za zachovanie zmluvy, alebo prijať zmeny.

3) Agentúra zriadila e-mail na sťažnosti pracovníkov, ktorý si bude čítať priamo vedenie firmy.

Spracované podľa informácií od ZSP