Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Ulotka rozdana na akcji podczas OTTO Cup
Image: 
ottosl.jpg

W związku z kampanią przeciw agencji pracy tymczasowej OTTO Workforce, prowadzoną przez Związek Syndykalistów Polski w porozumieniu z Priama Akcia i Vrije Bond, wciąż zgłaszają się pracownicy pokrzywdzeni przez tę agencję – zarówno w Holandii, jak i w Polsce. Najnowszy przypadek, to 40-letni mężczyzna z Koszalina, który doznał w pracy uszczerbku na zdrowiu i nie może już wykonywać pracy i któremu Otto początkowo odmówiło wypłacenia świadczeń, jednak po akcjach solidarnościowych w Polsce i w innych miastach Europy, agencja musiała zmienić swoją nieludzką taktykę i obiecała wypłacić należne mu pieniądze.

Do tej pory dzięki determinacji polskich i zagranicznych działaczy i byłych pracowników tej agencji pracy tymczasowej, odzyskano część pieniędzy, które Otto jest winne swoim pracownikom za bezpodstawne potrącenia z pensji, kuriozalne kary oraz za finansowe kombinacje przy pensjach pracowników. Wciąż dochodzą nowe głosy o nadużyciach tej agencji, która swoimi kontrahentom obiecuje odciążenie z kłopotu, jakim jest zarządzanie „zasobami ludzkimi”, a wobec poszkodowanych pracowników stosuje taktykę umywania rąk od wszelkiej odpowiedzialności za doprowadzenie zdeterminowanych ludzi na skraj nędzy.

Dzisiejsza akcja jest wymierzona przeciwko hipokryzji OTTO, agencji pracy, która
wciąż oszukuje ludzi poszukujących zatrudnienia w państwie dotkniętym tak wysokim
bezrobociem, tragiczną sytuacją mieszkaniową oraz nieludzką polityką rządu
polskiego nie zważającą na postępujące ubóstwo oraz wciąż powiększającą się
liczbę bezdomnych i ludzi zagrożonych bezdomnością.

Nie dajmy sobie zamydlić oczu firmie, która przyczynia
się do takiego stanu rzeczy!

E-mail kontaktowy: ottoslaveforce@gmail.com
Więcej informacji o problemach z agencją OTTO i prawach pracowników tymczasowych w

Holandii: www.otto.zsp.net.pl