Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Walcz o wypłatę nadgodzin od sieci Dino!
Tagged:  •  

Ogłaszamy apel do byłych i obecnych pracowników sieci marketów Dino. Spróbujemy pomóc Ci odzyskać pieniądze za przepracowane i nieopłacone nadgodziny. Prosimy o zgłaszanie się do nas osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, które pracowały według opisanego poniżej schematu lub podobnego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem kontaktu branżowego dla sieci marketów Dino: dino@zsp.net.pl

Ewidencja czasu pracy osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

Teoretycznie i według list obecności druga zmiana osób niepełnosprawnych pracowała od godziny 14.00 do 22.00 - listy obecności były fałszowane na polecenie przełożonych i kierownictwa, w praktyce osoby niepełnosprawne drugą zmianę rozpoczynały o godzinie 14.15 a kończyły razem z pozostałą ekipą sklepu.

Dzień pracy - druga zmiana osoby niepełnosprawnej

14.15 - kasjer przelicza kasetkę i siada na kasie obsługiwać klientów
22.00 - zamkniecie sklepu, zakończenie pracy kasjera na kasie - osoba niepełnosprawna powinna w tej chwili opuścić sklep !!!

Faktyczne zakończenie pracy kasjera niepełnosprawnego następuje po rozliczeniu utargu, sprzątnięciu okolicy kasowej, przygotowaniu sklepu oraz stanowiska do dnia następnego co zwykle zajmuje około 30 minut do 1 godziny. w poniedziałki i wtorki czas ten przeciągał się nawet do 2 godzin ze względu na cotygodniowe inwentaryzacje i przygotowanie gazetki. Grafik sporządzany był tak, iż osoby niepełnosprawne będąc we dwie na zmianie plus osoba funkcyjna musiały wykonywać każdą, nawet najcięższą prace bo nie miał je kto w tym wyręczyć - dźwiganie wciąganie towaru, itd...

Osoby niepełnosprawne nie wykazywały nadgodzin, gdyż według przepisów o pracownikach niepełnosprawnych pracodawca nie powinien ich zatrudniać w nadgodzinach, co wynika z kodeksu pracy. Jednak faktycznie przepracowanych nadgodzin nie oddawano w dniach wolnych, gdyż nie pozwalała na to ilość zatrudnionych pracowników - za mało etatów i ludzi. Czasem zdarzało się tak, że na zmianie była jedna osoba funkcyjna i 2 osoby niepełnosprawne i w tej sytuacji złamano przepisy oraz procedury ze względu na to, iż jedna osoba nie może zamykać i uzbrajać marketu sama, a niepełnosprawni nie mogą pracować po godzinie 22.00.

Jedną z procedur zamknięcia marketu była konieczność uzbrojenia marketu i pracownice musiały dzwonić do firmy ochroniarskiej w celu potwierdzenia zabezpieczenia marketu. W chwili kiedy pracownik takiej firmy potwierdził, że alarm został uzbrojony pracownicy mogli iść do domu... Czasem pracownice czekały nawet 15 minut, gdyż albo było zajęte albo był problem z uzbrojeniem marketu... Czasem trzeba było tez wchodzić ponownie do marketu i powtarzać wszystkie czynności gdyż występowały problemy z łącznością. W sklepie były dwa telefony służbowe jeden kierownika, a drugi pozostający w markecie dlatego pracownice nie miały do dyspozycji telefonu służbowego przeznaczonego do tego typu zadań i musiały dzwonić ze swoich prywatnych telefonów...

Jeśli Dino nie wypłacało Ci wynagrodzenia za nadgodziny, skontaktuj się z nami!

Kontakt branżowy ZSP - Sieć marketów Dino
E-mail: dino@zsp.net.pl