Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Warszawa: Demonstracja antyrepresyjna!
Tagged:

19 maja godz. 18:00

Demonstracja antyrepresyjna! Żadnych represji ze strony szefów i państwa! Walka z kapitalizmem i faszyzmem trwa!

Akcja będzie wyrazem solidarności z:

Aktywistami represjonowanymi przez władze

Jedenastka z Lizbony

11 osób jest sądzonych pod bezsensownymi zarzutami za udział w demonstracji antyfaszystowskiego w 2007 r., która była protestem przeciwko próbom pośmiertnej rehabilitacji dyktatora António de Oliveira Salazara.
Więcej


Trzynastka z Białegostoku

13 antyfaszystów zostało aresztowanych podczas demonstracji przeciwko rasizmowi i nacjonalizmowi, która miała miejsce 24 kwietnia b.r. Oskarżono ich o bójkę w miejscu publicznym. Demonstracja antyfaszystowska została zaatakowana najpierw przez nacjonalistów, a następnie przez policję. Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia, jeśli zostaną skazani.
Więcej

Szóstka z Belgradu

Choć zarzuty postawione szóstce aktywistów z Belgradu zostały złagodzone, nadal trwa proces przeciw nim o „akt wandalizmu” przeciw ambasadzie greckiej w Belgradzie, który spowodował straty w wysokości... 18 euro! Oskarżeni już spędzili 6 miesięcy w więzieniu pod bezsensownymi zarzutami i nadal grozi im więzienie lub grzywna.
Więcej

Priama Dija z Ukrainy

Członkowie tego ukraińskiego związku anarchosyndykalistycznego zostali relegowani z uczelni i są poddawani szykanom z powodu swojej walki przeciw komercjalizacji edukacji.
Więcej

Andrej Kutuzow

Aktywista Akcji Autonomicznej z Tiumienia na Syberii, który został aresztowany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa za rozdawanie ulotek. Każde ulotki skierowane przeciw władzy mogą łatwo zostać określone jako "ekstremistyczne".
Więcej

A także pamiętamy o represjach wobec aktywistów biorących udział w protestach przeciw Radzie Europy w Warszawie w 2005 r. i inne sprawy związane z działaniami policji podczas demonstracji.

Przypomnimy też o sytuacji:

Przyjaciół represjonowanych przez szefów (a czasem również przez władze)

FAU Berlin

Związkowcom praktycznie zabroniono nazywać się związkowcami. Szef kina Babylon Mitte zwalczał dążenia pracowników do samoorganizacji i stara się zastraszyć związek FAU represjami ze strony państwa. Wspieramy oddolną walkę pracowników przeciw ingerencji szefów i władz państwowych.
Więcej

Pracownica baru Green Way we Wrocławiu

Byłej pracownicy baru Green Way we Wrocławiu pracodawca groził 14 letnim wyrokiem więzienia za ujawnienie nielegalnej praktyki bezpłatnej pracy „na przeszkoleniu” i innych nadużyć praw pracowniczych w tej sieci restauracji wegetariańskich.
Więcej

Przyjaciele z CNT w Hiszpanii

W Hiszpanii miało miejsce wiele represji i zwolnień aktywistów CNT z powodu udziału w konfliktach pracowniczych. Chodzi m.in. o agencję pracy tymczasowej Start People, firmy Pilsa, Casolo i Gros Mercat, sieć supermarketów Mercadona oraz firmę Oceano Publishing.

Omówione przypadki to tylko czubek góry lodowej!

Solidaryzujemy się i popieramy wszystkich naszych przyjaciół, którzy walczą o oddolne organizacje pracownicze, przeciw kapitalizmowi, władzy państwowej i pełzającej zarazie faszystowskiej!

Przyłączcie się do akcji 19 maja o godz. 18:00 przed Metro Centrum.