Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Warszawa: Protest pod konferencją firmy Roche w Hotelu Hilton
Tagged:  •  
Image: 
rochepckt.png

Dziś w Hotelu Hilton odbyła się konferencja zorganizowana przez firmę Roche. Podczas konferencji, firma ogłosiła pracownikom program redukcji zatrudnienia, który dotknie w najbliższych latach 480 osób pracujących w różnych oddziałach informatycznych firmy (na ok. 3700 tys. osób). Uzasadnieniem ma być, jak zwykle w takich przypadkach, „konieczność redukcji kosztów w celu zwiększenia wydajności”. Wiadomo na przykład, że firma Roche zamierza zlikwidować swój istniejący system poczty e-mail i usług kalendarzowych i zastąpić go pakietem aplikacji Google Apps dostępnych w tzw. „chmurze”.

Przed rozpoczęciem konferencji, aktywistka ZSP rozprowadziła w sali konferencyjnej ulotki informacyjne, oferujące wsparcie zwalnianym pracownikom, jeśli zdecydują się dochodzić swoich praw. Następnie, odbyła się pikieta w przestrzeni widocznej z okien sali konferencyjnej, podczas której omówiono stosowany przez wiele firm proces ciągłego przenoszenia miejsc pracy do nowych krajów, w celu wyłudzania od poszczególnych państw pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy, oraz wyścig na dno równający w dół wynagrodzenia oraz prawa pracowników.

Choć firma zapewnia, że wszelkie zwolnienia zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa, fakty świadczą o czymś innym. W dniu 19 grudnia ub. r., firma farmaceutyczna Roche Polska bez oficjalnej przyczyny zwolniła z pracy działacza związkowego, co prawdopodobnie miało na celu uniemożliwienie powołania związków zawodowych w firmie.

W Roche pracuje duża liczba pracowników na umowach tymczasowych, oraz równie duża grupa osób pracujących bez formalnego stosunku z firmą, m.in. na podstawie fikcyjnego samozatrudnienia. Pracownicy zakładają własne firmy i wystawiają faktury za pośrednictwem firm zewnętrznych. Ten nie do końca legalny proceder służy farmaceutycznemu gigantowi do unikania płacenia pracownikom za urlopy, zwolnienia chorobowe, urlopy macierzyńskie, ubezpieczenia społeczne i odprawy.

Właśnie ci „nie-pracownicy”, jako najbardziej pozbawiona ochrony prawnej grupa, w pierwszym etapie może odczuć skutki zaplanowanej polityki cięć w zatrudnieniu. Według nieoficjalnych informacji, właśnie w tej grupie zwolnienia mają objąć 90% pracowników. Ich miejsce mają przejąć firmy outsourcingowe.

Związek Syndykalistów Polski oferuje wsparcie wszystkim pracownikom, którzy zostaną zwolnieni przez firmę Roche, jeśli zdecydują się upomnieć o wszelkie prawa pracownicze, których byli pozbawieni pracując na umowach śmieciowych.

http://roche.zsp.net.pl