Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Wspierajmy byłe pracownice Miau Cafe
Tagged:  •    •  
Image: 
catsmall.png

Byłe pracownice warszawskiej kawiarni Miau Cafe organizują protest, aby zwrócić uwagę na sytuację pracownic i pracowników gastronomii. Będziemy je wspierać zarówno w akcjach protestacyjnych, jak i w działaniach prawnych dopóki nie otrzymają tego, co im się należy.

Właścicielka Miau Cafe zatrudniała wszystkie pracownice na czarno bez ubezpieczenia zdrowotnego i składek emerytalnych, nie mogły korzystać z urlopów lub zwolnień chorobowych. Oprócz tego szefowa często nadużywała sytuacji żądając, by pracownice przychodziły do pracy w dni wolne lub podpisywały na liście obecności inne godziny, niż rzeczywiście przepracowane.

Pracownice kawiarni zwolniły się z powodu rażących zaniedbań z winy pracodawcy. Po tym otrzymały SMSy od swojej szefowej, które brzmiały jak groźby. Postanowiły opisać sytuację. Właścicielką kawiarni Anna P. (także do niej należy biura rachunkowe APP) stwierdziła, że zamierza wydać oświadczenie w tej sprawie.

Jesteśmy przekonani, że to oświadczenie będzie służyło jedynie jako próba usprawiedliwienia jej postępowania, które nie może być zaakceptowane. Zatrudnianie na czarno jest po prostu nielegalnie i niemoralne.

Mamy nadzieję, że Pani P. bardzo szybko zrozumie swoją sytuację i zaprzestanie oczerniania swoich byłych pracownic i ureguluje wszystkie należności względem nich.

Pracownice organizują w sobotę protest pod kawiarnią. Zapraszamy na ten protest wszystkich, którzy nie są obojętni, aby dołączyli i wsparli tę akcję.

Protest odbędzie się w niedzielę 22 stycznia o godz. 14:00 przed Miau Cafe przy ul. Zawiszy 14 wejście od ul. Radziwie.

Pracownice i pracownicy gastronomii, czas się organizować!