Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Wygaśnięcie umowy na czas określony, a ochrona praw przedstawicieli związku
Tagged:

Zwalnianie z pracy przedstawicieli związków zawodowych jest w Polsce niestety na porządku dziennym. Problem nasila się ostatnio szczególnie w wielkich sieciach handlowych, gdzie pracodawcy starają się za wszelką cenę nie dopuścić do powołania nowych organizacji związkowych.

Wiele osób uważa, iż działacze związkowi zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony nie są chronieni na wypadek zwolnienia za działalność związkową. Zwykło się uważać, że nie przedłużenie umowy o pracę na czas określony nie jest tożsame ze zwolnieniem. Nie jest tak jednak w przypadku przedstawiciela związku chronionego przed zwolnieniem lub rozwiązaniem stosunku pracy na mocy Ustawy o związkach zawodowych.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 lipca 2010 r. Sygn. Akt P 4/10 orzekł, iż także pracownicy zatrudnieni na umowach na czas określony mogą domagać się sądowego przywrócenia do pracy w razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę.

Przez nie przedłużenie umowy na czas określony, w sytuacji gdy pracownik chroniony jest przez Art. 32 ust. 1 Ustawy o związkach zawodowych, a zakładowa organizacja związkowa nie wydała zgody na zwolnienie pracownika, pracodawca dopuszcza do bezprawnego rozwiązania umowy, co może zostać zaskarżone w pozwie o przywrócenie do pracy.