Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Zjazd założycielski Związku Syndykalistów Polski
Tagged:

W dniach 31 marca - 1 kwietnia w Gliwicach odbył się zjazd założycielski Związku Syndykalistów Polski. Do ZSP przystąpiły osoby z całego kraju zainteresowane propagowaniem idei związanych ze społecznym anarchizmem, antyautorytaryzmem i syndykalizmem w środowiskach pracowniczych. Uczestnikami i uczestniczkami ZSP są osoby z różnych związków zawodowych, a także "nieuzwiązkowione".

Dyskutowano wiele problemów związanych z sytuacją dzisiejszego świata pracy, proponowano różne rozwiązania. W chwili obecnej postanowiono skoncentrować się na propagowaniu i budowaniu niebiurokratycznych, oddolnie kontrolowanych, antykapitalistycznych związków i organizacji zawodowych, niezależnych od państwa, partii politycznych i kapitalistów, których celem ma być całościowa przemiana stosunków społeczno - ekonomicznych.

ZSP mimo że inspiruje się dokonaniami i niektórymi ideami polskich syndykalistów i anarchistów okresu przedwojennego i wojennego, to nie jest bezpośrednią kontynuacją żadnej organizacji tamtego okresu i zachowuje własny charakter ideowy.