Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

ZSP o manifestacji 29 września: Strajk generalny zamiast symbolicznego protestu!
Tagged:  •  
Image: 
s29.png

ZSP weźmie udział w demonstracji związkowej przeciw cięciom socjalnym.
Demonstracja ma się odbyć 29 wrzesnia w Warszawie. Zapraszamy wszystkie radykalne i niezależne związki zawodowe oraz pracowników do naszego bloku.

Akcja ta, zwołana przez Solidarność oraz OPZZ, jest tylko symbolicznym protestem - to nawet nie jest strajk. Taki jest, niestety, ruch pracowniczy w Polsce. W Hiszpanii ogłoszono strajk generalny, co nie zdarza się w Polsce dzięki ugodowej postawie naszych związków. Ale nawet strajk jednodniowy to za mało. Popieramy oświadczenie naszej organizacji siostrzanej w Hiszpanii, CNT-AIT, że ten strajk powinnien być bezterminowy, prowadzony aż do skutku. W Polsce potrzebujemy co najmniej strajku generalnego, bo odbiorą nam wszystko a pracownicy cierpią w milczeniu.

Na przeszkodzie stoją ci, którzy maja wspólny interes z pracodawcami. My - pracownicy - nie mamy wspólnych interesów z pracodawcami. W odróżnieniu od tzw. "partnerów społecznych".

Podczas gdy wszystkie cięcia, proponowane i dokonane już reformy w Kodeksie Pracy oraz w Ustawie o Związkach Zawodowych najsilniej uderzą w pracowników, związki organizują kilkugodzinny protest w Warszawie.

Związki zawodowe nawet nie zachęcają zwykłych pracowników, by wzięli tego dnia urlop, aby pojechać na demonstrację. Ich armia zawodowych aktywistów będzie na czele manifestacji.

Pomimo to, wiemy, że są ludzie, zwykli pracownicy, którzy chcą protestować. Ci ludzie także są gotowi strajkować. Jeśli oni będą na demonstracji, my także będziemy.

Będąc na demonstracji, będziemy dyskutować z pracownikami o tym, co robią ich
"przedstawiciele" w związkach. Jesteśmy szczególnie przeciwni współpracy Solidarności i OPZZ z lobby pracodawców w dziedzinie nowelizacji Ustawy o Związkach Zawodowych. W tym miesiącu wrócono do negocjacji w Komisji Trójstronnej. Znów podjęta została próba podniesienia liczby osób wymaganej do założenia związku zawodowego. To jest jawna próba zlikwidowania małych związków, która została podjęta przez ugodowe centrale. Ale to własnie w małych związkach pracownicy mogą mieć realny wpływ na działania związku i mogą być niezależni od układów z pracodawcami.

29 września, pracownicy powinni wziąć urlop na żądanie i skorzystać z tego dnia dla protestu i samoorganizacji. Są alternatywy do biurokratów związkowych w Solidarności i OPZZ - np. oddolne zgromadzenia pracowników, tworzenie poziomych struktur związkowych i komórki oporu w miejscach pracy.

Przyjdź na demonstrację w środę 29 września w Warszawie i podgrzej atmosferę!

godz. 12:00 przed Kancelarią Premiera
Al. Ujazdowskie 1/3