Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Zwolnienia w Dino z dwutygodniowym wypowiedzeniem stanowią dyskryminację pracowników
Tagged:  •  

Jak się dowiadujemy, Dino Polska S.A. nagminnie stosuje wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, powołując się na art. 33 Kodeksu Pracy. Dzieje się tak również wtedy, gdy pracownicy przepracowali już 6 miesięcy i gdy ich umowy były zawarte na czas 12 miesięcy.

Jednak jak wynika z orzeczenia unijnego Trybunału Sprawiedliwości z 13 marca 2014 r. w sprawie C‑38/13, art. 33 Kodeksu Pracy jest sprzeczny z zasadą niedyskryminacji pracowników ma umowach na czas określony względem pracowników zatrudnionych na umowach na czas nieokreślony. Jeśli jedynym elementem różnicującym sytuacje pracowników (którzy wykonują podobną lub identyczną pracę), jest stały lub tymczasowy charakter zatrudnienia, nie jest dopuszczalne odmienne ich traktowanie w zakresie warunków wypowiadania umów.

Zatem pracownicy, którzy przepracowali przynajmniej 6 miesięcy powinni mieć przynajmniej 1 miesięczny okres wypowiedzenia, tak jak pracownicy na umowie na czas nieokreślony.

Tekst orzeczenia dostępny jest tu: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149140&pa...