Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Agencja Pracy Full Job łamie podstawowe prawa pracowników publikując ich dane osobowe
Tagged:  •  

Agencja Pracy Full Job opublikowała na swojej stronie internetowej artykuł zawierający dane osobowe pracownika (w tym miejsce jego zamieszkania) i grozi pozwem sądowym za to, że sprawa zaległości wypłat za czerwiec została opisana w internecie.

Stan faktyczny wygląda następująco: niektórzy pracownicy Agencji, którzy świadczyli usługi firmie Direct Post za pośrednictwem agencji, nie otrzymali pensji za czerwiec. Agencja sama przyznaje, że nie zapłaciła wszystkim pensji za czerwiec.

W liście do byłych pracowników, Full Job napisało:

"Szanowni Państwo,

W związku z licznymi telefonami oraz wiadomościami mailowymi jakie od Państwa otrzymujemy dotyczących zaległych przelewów za miesiąc czerwiec, pragnę poinformować, iż : sprawa jest w toku, został złożony pozew o zapłatę przeciwko firmie Direct Post do S.O. Lublin Zachód w Lublinie .

…. Wszelkie pisma czy wezwania do zapłaty kierowane do nas będą kierowane do Sądu w Lublinie w postępowaniu cywilnym ,gdzie Sąd będzie informowany przez nas o złożeniu Reklamacji przez Kontrahenta a tym samym Sąd będzie zmuszony do zawieszenia postępowania do czasu wydania orzeczenia w rzeczonej sprawie. Dopiero pozytywne rozpatrzenie sprawy przez Sąd zmusi Direct Post do zapłaty a nam umożliwi zapłatę wynagrodzeń."

Jest zupełnie oczywiste, że firma Full Job powinna wypłacić pracownikom należne im pensje zamiast przerzucać problem z płatnościami na inne podmioty. Tym bardziej, że w przypadku naszych kolegów, wartość wypłaty wynosi zaledwie kilkaset złotych. Pomimo faktu, że Full Job jest Agencją Pracy Tymczasowej, a (według ustawy) „agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy”, pomiędzy pracownikami a agencją Full Job zostały niezgodnie z przepisami podpisane inne umowy, z czego Full Job korzysta, by unikać odpowiedzialności wynikającej z Kodeksu Pracy.

Zamiast zapłacić zaległe kilkaset złotych wypłaty, firma przekonuje, że będzie w stanie zapłacić tylko po otrzymaniu wpłaty od kontrahenta. Każdy może ocenić poziom odpowiedzialności firmy Full Job wobec pracowników.

W sierpniu na portalu cia.media.pl pojawiły się informacje o braku wypłat w agencji. W artykule opisano, że niektórzy pracownicy Full Job nie dostali wynagrodzenia za czerwiec, co przyznaje pisemnie sam Full Job.
Link do artykułu na cia.media.pl:
http://cia.media.pl/full_job_full_wyzysk_agencja_pracy_tymczasowej_nie_p...

W reakcji na maile pisane przez osoby, które czekają na pensje, firma zaczęła stosować groźby i ujawniła dane osobowe, w tym miejsce zamieszkaniu jednego byłego pracownika, na swojej stronie internetowej. Artykuł jest dostępny pod adresem: http://www.fulljob.pl/aktualnosci,20,0.html
Stanowi to ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy dotyczących ochrony danych osobowych, za co grozi karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Agencja Full Job twierdzi, że w informacjach na portalu cia.media.pl zawarte są kłamstwa, jednak sama przyznaje, że nie zapłaciła i nie będzie płacić, chyba że kontrahent firmy, Direct Post, ureguluje swoje zobowiązania. Oznacza to, że informacje opublikowane na portalu cia.media.pl były prawdziwe.

Agencja Full Job także narusza dobra osobiste swojego byłego pracownika i twierdzi, że pozwie jego oraz portal za rzekome "szkalowanie firmy" – jednak brak jakichkolwiek informacji potwierdzających najmniejszy związek artykułu który ukazał się w internecie z tą osobą. Więc to Agencja Full Job oskarża go o szkalowanie firmy bez podawania żadnych dowodów.

Ponadto, na swojej stronie internetowej, Agencja Full Job niezgodnie z prawdą twierdzi, że płaci wszystkim terminowo:

„Wyjaśniamy że nasza firma wypłaca wszystkim wynagrodzenia regularnie i nie mamy żadnych opóźnień. Jesteśmy Certyfikowana Agencją Pośrednictwa Pracy która jest regularnie kontrolowana przez PIP i WUP i firma nasza nie ma żadnych zaleceń ani wskazań z ich strony.

Wszystkie te bzdury które sie pojawiły na stronach cia.media.pl i innych sa kłamliwe i nie mające oparcia w rzeczywistości.Wystarczy zapytać naszych byłych pracowników a nie wierzyć bzdurom wypisywanym tylko z checi zaszkodzenia firmie.”

Rzeczywiście, wystarczy zapytać osoby, które nie otrzymały wynagrodzenia i wystarczy przeczytać list wysłany do pracowników.

W związku z nieprawidłowym oświadczeniem Agencji, że nie mają żadnych opóźnień, i w związku ze szkalowaniem portalu cia.media.pl, redaktorzy portalu sami rozważają podanie Agencji do sądu. Oprócz tego, Związek Syndykalistów Polski – Związek Wielobranżowy, który posiada konkretny dowód, że firma nie wypłaciła wynagrodzenia w konkretnych przypadkach w czerwcu, będzie podejmować odpowiednie kroku wobec Agencji. M.in. poinformujemy dwa organy - PIP oraz GIODO o sytuacji i poprosimy PIP o sprawdzenie zgodności formy zatrudnienia z rzeczywistą formą świadczenia pracy.

ZSP Związek Wielobranżowy uważa także, że próba przerzucania winy na naszych kolegów za rzekomą reklamację klienta (Direct Post) dotyczącą ich pracy jest bezzasadna, gdyż zostali oni później zatrudnieni bezpośrednio przez Direct Post, co świadczy o braku zastrzeżeń klienta wobec tych pracowników.