Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Bielsko-Biała: Dyrektor Lucyna Łagowska znów zmienia zdanie
Tagged:
Image: 
dosc-bielsko.jpg

Gra na zwłokę jako taktyka.

Związek Zawodowy Pracowników Lecznictwa Psychiatrycznego i Uzależnień w dniu 16 września 2016 r. poinformował Dyrekcję bielskiego szpitala psychiatrycznego o planowanym na dzień 22 września strajku ostrzegawczym, w ramach którego pracownicy powstrzymają się od pracy.

O sporze zbiorowym w Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Bielsku-Białej pisaliśmy już w artykułach: Mediacje w bielskim szpitalu psychiatrycznym zakończone fiaskiem oraz 21 postulatów załogi bielskiego szpitala psychiatrycznego

W trakcie spotkania z grupą zawodową pielęgniarek bielskiego szpitala Pani Dyrektor Lucyna Łagowska odwołała swoje wcześniejsze decyzje dotyczące wycofania się z obietnic złożonych w trakcie lipcowych mediacji (o sprawie pisaliśmy w tutaj). Trzy dni później zostało to potwierdzone w piśmie do Komisji Międzyzakładowej Związku Zawodowego Pracowników Lecznictwa Psychiatrycznego i Uzależnień, w którym czytamy:

Dyrekcja Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej informuje, iż podwyżka 200zł. brutto na etat przeliczeniowy od 1 września 2016 r. jako pierwszy etap realizacji sporu zbiorowego przyznana zostanie na czas nieokreślony. Podwyżka obejmuje również grupę zawodową pielęgniarek.

Tym samym powrócono do ustaleń z dnia 14 lipca. Wycofanie się Dyrekcji, a następnie powrót do wcześniejszych obietnic wydaje sie być zwykłą grą na czas pracodawcy. Możliwe, że ta zwłoka spowodowana była nadzieją Dyrekcji na rozbicie solidarności pracowników. Z relacji załogi wynika, że próby skłócenia grup zawodowych pielęgniarek, czy też psychologów z pozostałymi pracownikami były podejmowane w sposób bardziej lub mniej subtelny. Takie działania były podejmowane już wcześniej przez poprzedników obecnej Dyrektor.

Oprócz wzrostu wynagrodzeń pracownicy zgłaszali wiele postulatów dotyczących m.in. BHP. Mimo, że spełnienie tych postulatów, narzucają także ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, do dziś nie zostały one w pełni zrealizowane.

Pracownicy decyzję o terminie strajku uzależniają od realizacji planowanego, stopniowego wzrostu wynagrodzeń od 1 września br.

Andrzej Finster (ZSP-Pracowników Służby Zdrowia/ZZPLPiU)