Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Grupa JMP: Magdalena Majorczyk znów nie płaci!
Tagged:  •  

Magdalena Majorczyk znów nie płaci! Ostrzegamy przed "Januszową biznesu".

Czytając w internecie tekst „Magdalena Majorczyk: Odwaga, kreatywność i pokora”, trudno nie odnieść wrażenia, że jest to tekst sponsorowany... Jest to jednak nieistotne, wszak autoafirmacja, to częsta cecha wśród „Januszy biznesu"... Na podstawie kariery „bohaterki”, można by wprowadzić zaszczytny tytuł „Januszowej biznesu”

Pani Renata podpisała umowę z Panią Majorczyk reprezentującą Grupę JMP, w ramach której miała świadczyć usługi neurologopedyczne dla klientów PCPR w Żywcu. Za świadczoną w czerwcu 2016 roku pracę pieniądze otrzymała dopiero w sierpniu i to po licznych telefonach i mailach. Za pracę w okresie od lipca do listopada 2016 roku, wynagrodzenia nie otrzymała do dziś. Pani Majorczyk (JMP) jest dłużna poszkodowanej 6775 zł.

Odwaga „Januszowej biznesu”

Pani Majorczyk unika kontaktu z poszkodowaną; nie odbiera telefonów, nie odpisuje na maile lub odpisuje w sposób arogancki i zbywający. Dlatego też Pani Renata zgłosiła się do Związku Syndykalistów Polski. Jest to kolejny przypadek, w którym Pani Majorczyk nie płaci za pracę.

Kreatywność „Januszowej biznesu”

Początkowo twierdziła, że listy z dokumentacją konieczne do wypłacenia wynagrodzenia do niej nie dotarły, później zmieniła zdanie twierdząc, że dotarły lecz nie są oryginałami i z tych powodów nie może otrzymać funduszy z PCPR-u.

Pokora „Januszowej biznesu”

Informacje jakie otrzymaliśmy z PCPR-u, zaprzeczają wersji Pani Majorczyk. Na podstawie przedstawionych dokumentów – tych które do niej nie dotarły lub były wadliwe - przesłanych Pani Majorczyk, przez Panią Renatę, PCPR wypłacił fundusze za świadczenie usług neurologopedycznych.

Warto wspomnieć, że Pani Majorczyk otrzymała kilkukrotnie duplikaty faktur, dokumenty te według regulacji ustawy o podatku VAT są fakturą, co oznacza, że posiadają moc prawną równą fakturze pierwotnej(!).

Związek Syndykalistów Polski rozpoczyna działania mające na celu wyegzekwowanie zaległego wynagrodzenia za świadczoną pracę dla Pani Renaty oraz działania zmierzające do zapobieżenia dalszym nieuczciwym praktykom stosowanym przez Panią Magdalenę Majorczyk.

Postaramy się także, by "Januszowa biznesu" nabrała pokory.