Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Adecco
Tagged:  •  
Image: 
adeccowroccc.jpg

On February 27, ZSP organized a picket at Adecco work agency in Wroclaw regarding problems workers at the Amazon warehouse have been having. One of the concrete problems concerns a worker from Walbrzych who was employed in the Bielany Wroclawskie warehouse but who had an accident at work in December, caused by dragging heavy weights with a hand cart. Our colleague considers that Adecco did not help and has been making it difficult for him to collect any money. His contract was also terminated. Adecco also was pressuring him not to contact the media with this story.

In the case of the accident, the Adecco representative at Amazon refused to drive the worker to the hospital to have the injury checked. Later, they caused various problems for him to get sick leave pay and are blaming the problems on the worker.

We are demanding that Adecco rectify the situation and pay the 2.5 months' sick leave he is entitled to having suffered an accident at work. The local ZSP plans to increase the protests if this situation is not resolved quickly.

Tagged:  •    •  
Image: 
adecco.jpg

W piątek odbyła się pikieta zorganizowana przez ZSP pod agencją pracy Adecco we Wrocławiu. Przeprowadzono ją w związku z przypadkami nieprawidłowości w tej agencji dotyczącej zatrudniania osób w firmie Amazon. W trakcie pikiety złożono list ostrzegawczo-protestacyjny w biurze tej firmy.

Między innymi pan Radosław Łosiński z Wałbrzycha zaalarmował nas w swojej sprawie. Pracował w centrum logistycznym Amazon w Bielanach Wrocławskich. 18 grudnia uległ, nie ze swojej winy, wypadkowi, prowadząc wózek ręczny z towarem. Firma Adecco nie tylko nie pomogła mu po wypadku, ale także sprawia trudności z wypłaceniem zasiłku chorobowego oraz nie przedłużyła mu umowy. Naciskano także na niego, żeby nie nagłaśniał sprawy w mediach.

Także od innych pracowników otrzymujemy informacje o nieprawidłowościach i opóźnieniach np. w sprawie wypłat postojowego.

Takie zachowanie ze strony firmy uważamy za skandaliczne. Podważa to wiarygodność agencji. Domagamy się natychmiastowej zmiany sytuacji i zaprzestania dalszych tego rodzaju praktyk.

W razie nie wywiązania się ze zobowiązań względem pracowników, ZSP zapowiedziało kolejne akcje.

Tagged:  •  
Image: 
arton.png

Pisaliśmy już kilkakrotnie o strajku pracowników fabryki ABB w Kordobie w Hiszpanii. Pracownicy, którzy jako pracownicy zewnętrzni firmy EULEN mieli gorsze warunki pracy, postanowili walczyć o uznanie należnych im praw i przystąpili do strajku w dniu 28 października. W czasie strajku zostali zwolnieni (co jest ciężkim naruszeniem prawa do strajku), a następnie zostali zastąpieni niedoświadczonymi pracownikami pełniącymi rolę łamistrajków z firmy Eurocen, stanowiącej część międzynarodowej korporacji Adecco.

Pracownicy nie poddali się i nadal walczą z trzema wyżej wymienionymi korporacjami w sądzie i nie tylko. Domagają się przywrócenia do pracy, uszanowania ich prawa do strajku oraz odszkodowania za zbyt niskie pensje otrzymywane przez ostatnie lata, gdy firma nie przestrzegała płac wynikających z umowy zbiorowej. Właśnie w tej ostatniej sprawie jest już opinia sądu, że pracodawca zastosował stawki z nieodpowiedniego porozumienia zbiorowego. Fakt, że pracownicy postanowili walczyć o należne im pensje jest jedną z kluczowych przyczyn, dla których firmy ABB i EULEN poddali pracowników represjom i starały się ich pozbyć na różne sposoby.

Tagged:  •  
Image: 
adecco17sm.png

17 stycznia ZSP wzięło udział w Dniu Międzynarodowej Solidarności z pracownikami EULEN-ABB w Kordobie, którzy strajkują od 28 października. W Warszawie odbyła się pikieta informacyjna pod biurem Adecco. Agencja pracy tymczasowej Adecco jest stroną w konflikcie ponieważ ich hiszpańska firma, Eurocen, dostarczyła pracowników do fabryki, by zastąpili strajkujących. Strajkujący zostali potem zwolnieni.

Sprawa jest już w sądzie. Związkowcy twierdzą, że m.in. złamano ich prawo do strajku. Domagają się przywrócenia do pracy.

Aktywiści z ZSP zwrócili uwagę nie tylko na sprawę w Hiszpanii ale także na rolę agencji pracy tymczasowej w tworzeniu niepewnych warunków pracy w Polsce.

W Hiszpanii cały czas odbywają się pikiety solidarnościowe. 3 lutego odbyła się druga duża manifestacja wsparcia w Kordobie. Międzynarodowe akcje solidarnościowe odbyły się już m.in. w Argentynie, w Chile, we Francji, w Norwegii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Niemczech, na Słowacji, w Republice Czeskiej i Holandii. W Polsce odbyły się pikiety i inne akcje już 4 razy w Warszawie oraz w innych miastach takich jak Gliwice, Katowice, Sosnowiec, Kraków i Bielsko-Biała. W tych ostatnich wzięli udział także aktywiści z Federacji Anarchistycznej, Federacji Pracowniczej oraz Czarnej Galicji.

Tagged:  •  
Image: 
adeccosm.png

16 stycznia odbyła się druga akcja solidarnościowa ze strajkującymi pracownikami z fabryki ABB w Kordobie pod agencją pracy tymczasowej Adecco. To właśnie firma Adecco (Eurocen), która teraz świadczy "usługi" pracodawcom, fabryce ABB i która zastąpiła strajkującą załogą nowymi, nieuzwiązkowionymi "pracownikami - niepracownikami" czyli pracownikami tymczasowymi. Ci pracownicy również mogą zostać zastąpieni w każdej chwili, gdy zrozumieją, że ich warunki pracy nie są tak korzystne, jak warunki zatrudnienia normalnych pracowników i zaprotestują przeciw temu.

Tagged:  •  
Image: 
adecco4.png

13 stycznia odbyła się pikieta informacyjna pod siedzibą agencji pracy tymczasowej ADECCO. Była to akcja solidarnościowa z strajkującymi od 28 listopada pracownikami EULEN-ABB w Kordobie w Hiszpanii. Agencja ADECCO odgrywa niechlubną rolę w rozbijaniu strajku pracowników.

Pracownicy byli zatrudnieni przez firmę EULEN, która jest inną jeszcze agencją dostarczającą “pracowników tymczasowych”. Wykonywali pracę w fabryce międzynarodowego koncernu ABB jako wykwalifikowani pracownicy: operatorzy dźwigów, wózków widłowych i innego sprzętu. Transportowali ciężkie transformatory i inne urządzenia, co może być niebezpieczne dla niedoświadczonych pracowników. Tych pracowników nie powinno się nazywać “pracownikami tymczasowymi”. Niektórzy z nich pracowali dla tej samej firmy przez 10-15 lat. Pomimo tego, nie mieli żadnej gwarancji pracy i gorsze warunki pracy, niż pracownicy zatrudnieni bezpośrednio. Tak więc pracownicy zatrudnieni przez agencję dla ABB postanowili się zorganizować, by poprawić swoje warunki pracy.

Tagged:  •  
Image: 
eulen-abb-huelga.png

Agencja pracy tymczasowej EULEN zwoniła większość działaczy komitetu strajkowego, próbując doprowadzić do zdławienia strajku. Od 28 listopada trwa strajk w fabryce ABB w Kordobie w Hiszpanii. Pracownicy agencji EULEN, którzy są uzwiązkowieni, zostaną zastąpieni nowymi pracownikami, wynajętymi w agencji ADECCO. Pomimo tych represji, strajk trwa nadal i w dniu 5 stycznia, Komitet strajkowy napisał:

ABB utrudnia dostęp członków komitetu straklowego do swoich obiektów, twierdząc, że umowa z EULEN została rozwiązana i że teraz firma korzysta z usług agencji ADECCO - EUROCEN, która dostarcza łamistrajków. Ze swojej strony, EULEN zwolnił 9 członków komitetu strajkowego z dniem 31 grudnia, co stanowi próbę złamania strajku i jawne działanie zmierzające do represji związków zawodowych. Reszta pracowników stała się zakładnikami gry interesów pomiędzy firmami ABB, EULEN i ADECCO, które starają się podzielić pracowników i zwiększyć ich brak pewności co do dalszych możliwości pracy.

Komitet strajkowy zamierza podać ADECCO do sądu za złamanie prawa do strajku. Akcja strajkowa oraz akcje solidarnościowe w wielu miastach Hiszpanii trwają nadal.

Tagged:  •    •  
Image: 
todossomos.png

Od 28 grudnia trwa strajk pracowników EULEN-ABB w Kordobie w Hiszpanii. Strajk został zwołany przez pracowników z EULEN, zakontraktowanych do pracy w ABB. ABB ogłosiła, że od 1 stycznia, nie odnowi kontraktu z EULEN i zamiast tego będzie korzystać z usług EUROCEN, firmy będącej częścią międzynarodowej sieci ADECCO.

Prawdopodobnie, nowa spółka zostanie wykorzystana do pozbycia się wszystkich strajkujących pracowników. Strajkujący koczują w namiotach pod bramą fabryki. 15 grudnia prawie 500 osób demonstrowało w Kordobie, solidarni z strajkującymi. Pod warszawską siedzibą spółki odbył się już protest w tej sprawie.

Skorzystaj z formularza, by wysłać list protestacyjny do ABB, by wesprzeć strajkujących.

Tagged:  •  
Image: 
abbsmall.png

ZSP wzięło udział w Międzynarodowym Dniu Akcji poparcia strajkujących pracowników EULEN-ABB. Zebraliśmy się pod polską siedzibą międzynarodowej korporacji na warszawskim Wawrze i złożyliśmy protest w firmie. Rozdano ulotki i przez megafon opowiedziano o sytuacji pracowników. Pikieta zwróciła uwagę zarówno pracowników ABB, jak i przechodniów.

15 grudnia w Kordobie odbyła się demonstracja, w której wzięło udział prawie 500 osób solidaryzujących się ze strajkiem.

Strajk pracowników EULEN, (podwykonawcy w fabryce ABB w Kordobie) trwa już od 28 grudnia i pracownicy zamierzają pozostać w namiotach przed fabryką aż do skutku.

Subskrybuj zawartość