Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Fundacja im. Heinricha Bölla
Image: 
letter.jpg

List od Fundacji im. Heinricha Bölla.

Konflikt pracowniczy, w który zaangażowany jest Związek Wolnych Pracowników i Pracownic (FAU), dotyczy zapisów umów zawieranych w centrali Fundacji na wykonanie usług z zakresu cateringu i organizacji imprez. Kierownictwo berlińskiej centrali uznało wagę problemu i intensywnie pracuje nad jego rozwiązaniem.

Rada pracownicza wydała stanowisko krytyczne wobec tendencji outsourcingowych. Zdecydowanie opowiada się za ograniczeniem liczby umów czasowych i, w miarę możliwości, zawieraniem stałych kontraktów. Niezależnie od prowadzonego postępowania sądowego zamierza doprowadzić do porozumienia z zarządem w celu zmiany trybu zatrudniania. Przy nowych umowach z firmami zewnętrznymi mają zostać uwzględnione postulaty i rekomendacje rady.

Image: 
zacheta_sm.jpg

Dziś pod Zachętą, podczas konferencji, nad którą patronat objęła m.in. Fundacja Heinricha Bölla, odbyła się akcja solidarnościowa zorganizowana przez Związek Syndykalistów Polski. ZSP pragnęło w ten sposób zwrócić uwagę na konflikt pracowniczy w Fundacji Heinricha Bölla, w który zaangażowani są nasi koledzy i koleżanki ze Związku Wolnych Pracowników i Pracownic (FAU) w Niemczech.

Fundacja korzysta z usług zewnętrznych firm, aby uniknąć bezpośredniego zatrudniania dużej części pracowników. To oznacza, że ta część pracowników pracuje na o wiele gorszych warunkach niż powinna. Fundacja nie zapewnia tym pracownikom stałej liczby godzin pracy, co oznacza, że czasami jest ich za mało by otrzymać godną pensję. Ponadto, nie są oni opłacani według stawek minimalnych obowiązujących w branży i są zmuszeni do pracy we wczesnych godzinach porannych, lub późnych wieczornych, lub w czasie weekendu, bez żadnych dodatkowych opłat. Związek FAU domaga się bezpośredniego zatrudnienia pracowników pracujących dla Fundacji bezpośrednio przez Fundację, oraz stosowania wobec nich wszystkich ustaleń porozumień zbiorowych obowiązujących w branży.

Image: 
prek.jpg

W sobotę odbędzie się akcja informacyjna o prekaryjnych warunkach pracy pod Zachętą o godz. 15:30. Podczas akcji, będziemy zwracać uwagę na konflikt w niemieckiej fundacji im. Heinricha-Bölla, gdzie związkowcy z FAU domagają się zatrudnienia bezpośrednio przez fundację zamiast umów śmieciowych przez firmy zewnętrzne.

Fundacja Heinricha Bölla jest fundacją blisko związaną z partią Bündnis 90/Die Grünen i według własnych deklaracji zajmuje się ogólnie pojętą sprawiedliwością. Jednak mało sprawiedliwe są prekaryjne warunki pracy, na których są zatrudnieni nasi koledzy i koleżanki w Fundacji. Od lat Fundacja Heinricha Bölla zatrudnia pracowników nie bezpośrednio, ale przez zewnętrzne firmy, przez co zarabiają oni mniej niż by wynikało z minimalnych poziomów pensji ustalonych w porozumieniach zbiorowych. Wielu z nich nie zarabia nawet minimalnej stawki 8,50 euro za godzinę, która stanowi przecież jeden z postulatów aktualnej kampanii wyborczej Zielonych!

Stosując taką politykę zatrudnienia, Fundacja Heinricha Bölla przyczynia się do poszerzenia sektora pracy prekaryjnej. Oprócz niskich płac, zatrudnienie przez firmy zewnętrzne powoduje bardzo „elastyczne” warunki pracy: brak uprawnienia do określonej liczby godzin pracy, zmuszanie do pracy w bardzo wczesnych lub bardzo późnych godzinach, lub w weekend, bez dodatkowego wynagrodzenia. FAU Berlin podjęła działania w tej sprawie na prośbę wielu pracowników Fundacji.

Subskrybuj zawartość