Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Międzynarodowy Dzień Akcji Solidarnościowych z pracownikami ISBAN / Banku Santander
Tagged:  •  
Image: 
sant.jpg

W dniu 1 października odbędzie się Międzynarodowy Dzień Akcji Solidarnościowych z pracownikami ISBAN / Banku Santander. ISBAN to firma informatyczna wchodząca w skład grupy kapitałowej Santander i świadcząca usługi informatyczne dla banku. Aktywiści hiszpańskiego związku CNT-AIT tłumaczą, że Santander jest właścicielem różnych firm, świadczących usługi dla banku. Zamiast zatrudniać pracowników bezpośrednio w banku, firma tworzy prekaryjne warunki pracy w spółkach córkach. Santander transferuje tysiące pracowników do kolejnych nowo utworzonych firm, takich jak ISBAN. Te firmy działają na zasadach agencji pracy tymczasowej dla banku Santander, który jest ich właścicielem. Niektóre firmy z grupy Santander zlecają swoim pracownikom nawet 100% pracy na rzecz Banku.

Praca w tych sztucznie utworzonych firmach nie tylko nie jest tak ustabilizowana jak pracowników zatrudnionych bezpośrednio, ale poważnym problemem jest też nienormowany czas pracy w nadgodzinach. Ponadto, w ISBANie obcięto ostatnio stawki o 50%.

Celem wszystkich tych działań jest wzrost zysków dla banku. W pierwszym półroczu 2013 r., bank osiągnął 2,255,000 euro zysku, czyli o 30% więcej niż w poprzednim roku.

Związek Pracowników Informatyki CNT w Madrycie zaczął się organizować w ISBANie, jednak delegat związku został zwolniony. W związku z tym, CNT wszczęło kampanię przeciwko bankowi Santander, by domagać się przywrócenia związkowca do pracy i by nagłośnić żądania wobec pracodawcy. W dniu 17 września pod bankiem odbyły się akcje solidarnościowe w różnych miastach Hiszpanii. W dniu 1 października, będziemy protestować w różnych miastach świata, w tym w Warszawie!

DOŚĆ OUTSOURCINGU I NIEPEWNYCH WARUNKÓW PRACY!