Pracujesz na umowie śmieciowej? Możemy pomóc!

Mobbing - aspekty prawne i psychologiczne
Tagged:  •  
Image: 
DSC09795.JPG

W dniu 21 czerwca w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Związek Syndykalistów Polski szkolenie o podstawowych aspektach prawnych i psychologicznych zjawiska mobbingu. Nacisk położony został na zjawiska wchodzące w zakres mobbingu i zachowań mobbingowych, genezę ich występowania, jak również konsekwencje doświadczania mobbingu.

Omówione były zarówno aspekty prawne i psychologiczne związane ze zjawiskiem mobbingu. Część szkolenia była poświęcona indywidualnym i organizacyjnym czynnikom sprzyjającym narażeniu na mobbing, także w rozbiciu na branże. Przeanalizowano klasyfikację zachowań mobbingowych i odniesiono się do najbardziej znanych eksperymentów społecznych w tej dziedzinie.

Na koniec nastąpiła interesująca dyskusja z uczestnikami warsztatu, z których kilku prowadzi sprawy sądowe o mobbing. Uczestnicy warsztatu podzielili się zarówno swoimi doświadczeniami dotyczącymi przeprowadzania wniosków dowodowych, jak i swoimi subiektywnymi przeżyciami osób, które ucierpiały wskutek mobbingu.

Związek Syndykalistów Polski planuje kolejne warsztaty z tego cyklu w innych miastach Polski. Szkolenie prowadził psycholog i specjalista od doradztwa personalnego i zawodowego Michał Kosakowski.